WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUW
Advies 27-2017: Evaluatie van een uitbreiding van de scope van de autocontrolegids G-014 ‘aardappelen-groenten-fruitverwerkende industrie en handel’
Advies 26-2017: Risico van de verspreiding van mest en mestdigestaten gecontamineerd door Clostridium botulinum
Gemeenschappelijk advies HGR Nr. 9428 en SciCom 22-2017: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne: medisch attest
Advies 25-2017: THC (tetrahydrocannabinol) in levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gevarenscore en actiedrempels
           
24 november 2017

13de SYMPOSIUM VAN HET SCICOM
Chemical risks in the food chain: challenges for the risk assessor and the risk manager
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.