WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUW
Advies 15-2017: Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen: vlamvertragers, perfluoralkyl verbindingen, dioxines en dioxine-achtige PCBs en benzeen .
Advies 14-2017: Prevalentie en controle van carbapenemresistentie bij dieren.
Advies 13-2017: Actielimieten voor erucazuur, ochratoxine A, moederkorenalkaloïden en tropaanalkaloïden in bepaalde levensmiddelen, producten van dierlijke oorsprong en diervoeders.
Brochure: Leidraad voor de adviezen van het Wetenschappelijk Comité
Brochure: Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen
           
24 november 2017 13de SYMPOSIUM VAN HET SCICOM Save the date !
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.