WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUW
Advies 18-2017: Ontwerpen van KB tot wijziging van het KB van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV.
Advies 17-2017: Analyseprogramma voor geneesmiddelenresidue.
Spoedraadgeving 16-2017: Evaluatie van de betrouwbaarheid van de analysemethoden voor de bepaling van fipronil in eieren en vlees.
Brochure: Leidraad voor de adviezen van het Wetenschappelijk Comité
Brochure: Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen
           
24 november 2017

13de SYMPOSIUM VAN HET SCICOM
Chemische risico’s in de voedselketen: uitdagingen voor de risico-evaluator en de risicomanager
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.