WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN




  Adviezen 2018 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.11.2018


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Sneladvies 16-2018 Risico op verspreiding van het Afrikaanse varkenspestvirus in de wilde fauna en op introductie en verspreiding in de Belgische varkensbedrijven (dossier SciCom 2018/15) Dier
Advies 15-2018 Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV met betrekking tot microbiologische analyses in bereide producten, visproducten, groenten, fruit, kruiden, plantaardige olie, meststoffen, dranken en water niet bestemd voor dranken (dossier SciCom 2017/24) Voeding
Advies 14-2018 Beoordeling van een aanvraag tot vrijstelling van het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit bij de productie van gelatine (dossier SciCom 2017/23) Voeding
Advies 13-2018 Evaluatie van de module “Verse, bewerkte of verwerkte visserijproducten” betreffende de generieke autocontrolegids voor de B2C-sector (dossier SciCom 2018/02) Voeding
Advies 12-2018

Pasteurisatie van biest met superkritische CO2 (dossier SciCom 2016/10)

Varia
Advies 11-2018

Evaluatie vrijstelling gebruik niet-drinkbaar water voor de productie van mout (dossier SciCom 2018/01)

Voeding
Advies 10-2018

Evaluatie van het analyseprogramma van het FAVV met betrekking tot de bescherming van planten tegen schadelijke organismen (dossier SciCom 2017/03)

Plant
Advies 09-2018

Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen :
aluminium, nitraten en nitrieten, en tributyltin (dossier SciCom 2016/31B)

Voeding
Advies 08-2018

Herziening van de plantengezondheidsbarometer (dossier SciCom 2014/12C)

Plant
Advies 07-2018

Herziening van de dierengezondheidsbarometer (dossier SciCom 2014/12B)

Dier
Advies 06-2018

Herziening van de voedselveiligheidsbarometer (dossier SciCom 2014/12A)

Voeding
Advies 05-2018

Beoordeling van de geschiktheid van de GC-MS/C/IRMS-methode voor de detectie van gesynthetiseerde natuurlijke hormonen toegediend aan runderen (dossier SciCom 2017/25)

Dier
Advies 04-2018

FAVV analyseprogramma: Voedselallergenen (dossier SciCom 2016/25)

Voeding
Spoedraadgeving 03-2018

Evaluatie van de risico’s verbonden met het gebruik van vlees afkomstig van het wegsnijden van de steekplaatsen in gehakt, van de bewaring van ingevroren vlees en van de consumptie van niet- gekeurde runderstaarten (dossier SciCom 2018/07)

Voeding
Advies 02-2018

Ontwerp koninklijk besluit betreffende runderbrucellose

(dossier SciCom 2017/19)

Dier
Advies 01-2018 Monitoring van antimicrobiële resistentie bij indicatorkiemen, pathogenen en zoönotische kiemen (dossier SciCom 2017/10) Varia
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.