www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NLConsumenten Open bedrijvendag Informeren over allergenen Hondsdolheid en reizen met gezelschapsdieren Vragen en klachten : Meldpunt voor de consumenten Publicatie van de inspectieresultaten
FAVV Nieuwe Gedelegeerd bestuurder Inleiding van de Gedelegeerd bestuurder Nieuw businessplan Belgische melk naar China Activiteitenverslagen van vorige jaren Feiten en cijfers (samenvattend activiteitenverslag)
Professionelen Opleiding en ondersteuning professionelen Ondersteuning export Maatregelen genomen in het kader van de vogelgriep Nieuwe regelgeving allergenen Ombudsdienst
En verder... Gerichte acties Trichinose-parasiet bij everzwijnen Consumptie van insecten Acrylamide Bijen
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren