www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  PAK Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.07.2015

Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) gevormd waarvan sommige wellicht kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK's worden in levensmiddelen gevormd bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen.

Grote hoeveelheden PAK's kunnen in geraffineerde olie worden aangetroffen. In dat geval kunnen de PAK's via een behandeling met actieve kool worden geëxtraheerd. Een andere mogelijke bron van PAK's is de afzetting uit het milieu op vis en zeevruchten. Voor bepaalde levensmiddelen is een maximale limiet voor de PAK benzo(a)pyreen vastgesteld. Sinds 1 juli 2012 is ook een norm voor de som van 4 PAK's (benzopyreen, benzantraceen, benzofluorantheen en chryseen) van toepassing.

Aantal missies Aantal operatoren
552 434

 

  Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen Aantal maatregelen
Voedingsadditieven 9 100,0%  
Diervoeders 233 100,0%  
Dranken 93 100,0%  
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van granen 20 100,0%  
Zaden, plantaardige oliën en oliehoudende zaden 21 100,0%  
Groenten 10 100,0%  
Bijenteeltproducten 5 100,0%  
Visserij- en aquacultuurproducten 88 96,6%  
Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 40 100,0%  
Voedingssupplementen 23 100,0%  
Bakkerij- en patisserieproducten 5 100,0%  
Chocoladeproducten 15 100,0%  
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 33 100,0%  
Totaal 595 99,5%  

 

Non-conformiteiten

  Aantal analyses Non-conforme parameter
Vis 3 Benzo(a)pyreen, HAP4 (som: BaP, BA, BbF, CRY)

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Provinciale controle-eenheden (PCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren