www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

Regelmatig voert het FAVV invoercontroles uit op bestrijdingsmiddelen ingevolge meldingen van andere lidstaten van mogelijke illegale invoer van (niet erkende of nagemaakte) bestrijdingsmiddelen in Europa.

In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de havenmeester van de haven en de douane werd een actie ondernomen. 66 administratieve controles werden uitgevoerd waarbij in bepaalde gevallen de lidstaat van bestemming op de hoogte gebracht werd. In sommige gevallen gaf deze info aanleiding tot inbeslagname door de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van bestemming. De inhoud van 1 container en 18 ton aan verschillende gewasbeschermingsmiddelen werd tevens in samenwerking met het parket en de officier van justitie in Nederland vernietigd.

In opvolging van het onderzoek naar een laboratorium in 2015 aangaande de meldingsplicht betreffende gewasbeschermingsmiddelen werd tevens het richtsnoer meldingsplicht en meldingslimieten aangepast, een beslissingsboom voor de meldingsplicht geïntegreerd en een interne opleiding door de NOE georganiseerd.


Residu’s van gewasbeschermingsmiddelen – actie Pijnbeek

Naar aanleiding van de studie van de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) aangaande residuen van gewasbeschermngsmiddelen in het water van de Pijnbeek werd vastgesteld dat hoge overschrijdingen werden aangetroffen op Cyprodinil, Diflufenican,  Oxadiazon en Chloorpyrifos. Het gebruik van Oxadiazon en Chloorpyrifos is echter verboden in de fruitteelt. Ten einde na te gaan of de residuen in het water al dan niet afkomstig zijn van het niet erkend gebruik in de fruitteelt werden 12 monsters (6 operatoren) genomen van de aangelegen percelen ter hoogte van de meetpunten waar de hoogste concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen werden gemeten.

Er werden echter geen overschrijdingen op MRL, noch residuen teruggevonden die wijzen op het niet erkend gebruik in de fruitteelt. Aan de hand van de teruggevonden residuen werden tevens de spuitregisters gecontroleerd. Hierbij werd slechts 1 non-conformiteit opgemerkt die tevens ook geverbaliseerd werd.


Invoer van gewasbeschermingsmiddelen – actie Pest Import

Naar aanleiding van de invoer van gewasbeschermingsmiddelen via de luchthaven werd in samenwerking met de douane en de GIP een actie PEST IMPORT georganiseerd voor controle van de postpakketten en cargozendingen.  Dit op basis van de goederencode 3.808 bij invoeraangifte. Er werden uit de invoerlijsten 17 selecties gecontroleerd. Bij 1 operator werd de invoer van buitenlandse gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld voor gebruik in sierteelt. Hiervoor werd PV van overtreding opgemaakt en de goederen werden vernietigd. 2 waarschuwingen aan particulieren werden tevens opgemaakt waarbij 1 zending teruggestuurd werd en 1 andere postpakket vernietigd werd. In vele gevallen betrof het ook invoeren van biociden waarbij de FOD Volksgezondheid ingelicht werd betreffende de invoeren.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren