www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

In alle gevallen dient (dienen) de bedreigde persoon (personen) een klacht in bij de politiediensten. Bovendien stelt het FAVV zich systematisch burgerlijke partij ter ondersteuning van zijn medewerkers. Na melding van de bedreiging worden de bedreigde personen gecontacteerd om de ernst en de gevolgen beter in kaart te brengen.

Er wordt bij de parketten op aangedrongen om die dossiers van bedreiging te behandelen.

In dat kader zijn in 2016 de volgende vonnissen uitgesproken:
  • de correctionele rechtbank van Doornik heeft de tenlastelegging ten aanzien van de operator bewezen verklaard en de opschorting van de uitspraak bevolen voor een periode van 3 jaar. De operator wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 109,63 €. Civielrechtelijk wordt de operator veroordeeld tot het betalen van een symbolische schadevergoeding van 1 € voor het Agentschap en dezelfde som voor de controleur, alsook tot het betalen van 290 € rechtsplegingsvergoeding;

  • in twee afzonderlijke dossiers heeft de raadkamer van Luik de tenlastelegging ten aanzien van de operator bewezen verklaard en de opschorting van de uitspraak bevolen voor een periode van 3 jaar. De operator wordt desalniettemin veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 77,50 €;

  • in een beschikking van de raadkamer van Doornik wordt de buitenvervolgingstelling uitgesproken wegens gebrek aan voldoende tenlasteleggingen tegen de operator. Het Agentschap wordt veroordeeld tot het betalen van 1.440 € rechtsplegingsvergoeding;

  • het hof van beroep van Gent heeft de operator strafrechtelijk veroordeeld tot een straf van 3 maanden met uitstel, tot een effectieve geldboete van 900 € (met inbegrip van de opdeciemen) en tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding van 215,46 €. Civielrechtelijk wordt de operator veroordeeld tot een schadevergoeding van 150 € voor de controleur en 1 € voor het FAVV, alsook tot een schadevergoeding voor de rechtsplegingsvergoeding van 265 € voor het FAVV en de controleur samen.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren