www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Groeibevorderaars Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

Verdachte monsters werden voornamelijk genomen als gevolg van een screening (controle) in het slachthuis (77%); de andere monsternemingen waren het gevolg van van een screening van een bedrijf of als gevolg van een melding na een labelcontrole in het slachthuis of een verdenking in het slachthuis of op vraag van de hormonencel of het parket of zware dieren in slachthuis of vaststellingen tijdens wegcontrole of klacht.

Verdachte monsters:
  Bedrijven Dieren Materieel Diervoeders
Varkens 48 0 83 54
Runderen 41 171 73 80
Kalveren 6 19 8 11
Pluimvee 2 0 0 0
Paarden 1 7 11 0
Totaal 98 197 175 145

Op één bedrijf werd een verdachte monsterneming uitgevoerd naar aanleiding van een non-conforme analyse resultaat in het slachthuis op fenylbutazone en oxyfenylbutazone. Na enquête op het bedrijf werd een versterkte controle opgelegd.


Verdachte monsters in slachthuizen

In 2016 werden in de slachthuizen 2.545 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen van:
  • 1.647 runderen (opsporing van hormonale substanties): alle resultaten waren conform ;
  • 289 dieren bemonsterd op spuitplaats waarvan 234 runderen en 55 varkens :
    • 94 waren niet conform;
    • 74 spuitplaatsen bij runderen waren niet conform met name 73 niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en corticosteroïden en 1 niet conform op fenylbutazone en oxyfenylbutazone;
    • 20 varkens waren niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen.
Voor de opsporing van natuurlijke hormonen werden 232 monsters (193 in 2012, 121 in 2013, 162 in 2014, 115 in 2015) genomen: 155 in landbouwbedrijven en 77 in runderslachthuizen. Alle resultaten waren conform.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren