www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Wegcontroles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.06.2017

De NOE neemt op vraag van de lokale en de federale politie geregeld deel aan wegcontroles die duidelijk multidisciplinair van aard zijn en doet dat samen met andere diensten (RVA, douane…). Meestal is de PCE ook aanwezig bij deze wegcontroles.

In 2016 nam de NOE deel aan 59 wegcontroles waarbij 1.053 voertuigen werden gecontroleerd.


Gecoördineerde grenscontroles met Nederland

In 2016 werd er opnieuw samengewerkt met de mototeams van de douane en met de NVWA voor het organiseren van grensoverschrijdende wegcontroles. Deze vonden plaats langs de E19 ter hoogte van Minderhout, langs de E34 ter hoogte van Postel, langs de E314 ter hoogte van Boorsem, in Lommel langs de Luikersteenweg en langs de A12 ter hoogte van Berendrecht. Deze wegcontroles waren gepland om 4 keer georganiseerd te worden in 2016 (maart, juni, september en oktober). Vanwege de aanslagen op 22 maart en de daaropvolgende verhoging van het terreurniveau werden verschillende acties echter geannuleerd door andere prioriteiten. 

In totaal werden er op 11 dagen controles uitgevoerd wat resulteerde in 306 gecontroleerde voertuigen. Bij 10,5% (32 voertuigen) van de gecontroleerde voertuigen werden er door het FAVV overtredingen vastgesteld. Dit resulteerde in 2 waarschuwingen en 6 proces-verbalen van overtreding. Naar aanleiding van specifieke vaststellingen werden er 6 onderzoeken geopend. Er werden 18 voertuigen aan de NVWA afgeleverd voor verdere opvolging gezien de oorsprong van de overtreding in Nederland lag.


Actie BENEFRALUX

Deze actie vond plaats op initiatief van de dienst voor Douane en Accijnzen en in samenwerking met de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, de federale of de lokale politie, de FOD Volksgezondheid en de opsporingsdiensten van de AOIF.

Deze wegcontroles op de goederenstroom vanuit het oosten naar het westen, die gelijktijdig plaatsvindt in Frankrijk, België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, beogen de preventie, ontrading en de opsporing van fraude met betrekking tot voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid en beschermen de legale transportbedrijven ook tegen elke vorm van oneerlijke concurrentie: 16 voertuigen werden gecontroleerd; 1 waarschuwing en 1 PV werd opgemaakt. In totaal werden er 3 controles gepland. Gezien de terreurdreiging werden 2 datums geschrapt en is er maar 1 wegcontrole kunnen doorgaan.


Paardentransporten

Op voordracht van de Benelux-delegaties, samengesteld uit de fiscale inspectiediensten, de douane, de diensten voor de voedselveiligheid en de veterinaire diensten, werden in 2015 - 2016 controleacties uitgevoerd op de transporten van elitepaarden. Het ging om veterinaire controles, douanecontroles en controles op de aankoop en verkoop met als bedoeling de naleving van de reglementering na te gaan, een beeldvorming te krijgen van de stromen en van de informatie die samengelegd kunnen worden.

Van de 58 paardentransporten gecontroleerd op weg naar of komende van een belangrijk event in België, Nederland of Luxemburg werden 14 inbreuken vastgesteld op veterinaire reglementering: afwezigheid van het nodige gezondheidscertificaat (8), afwezigheid van paardenpaspoort (3), bezit van verboden geneesmiddelen (2) en aanwezigheid van niet-conform vlees (1).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren