www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Andere verboden of ongewenste stoffen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2017

Diervoeders

De aanwezigheid van verpakkingsmateriaal wordt onderzocht in de voeders afkomstig van de recyclage van oude levensmiddelen. Er wordt systematisch een onderzoek gevoerd teneinde na te gaan of het gaat om een technisch onvermijdbare aanwezigheid en of de operator alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om deze te vermijden.

Melamine, een chemische verbinding die gebruikt wordt voor de vervaardiging van plastic wordt ook geanalyseerd in diervoeders. Het product werd in het verleden op een frauduleuze manier toegevoegd aan bepaalde producten om het stikstofgehalte te verhogen en zo het proteïnegehalte hoger te laten lijken.


Aantal missies Aantal operatoren
96 72


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen
Aantal
maatregelen
Afwezigheid van verpakkingsresten 45 75,6% 4
Melamine 60 100,0% -
Totaal 105 89,5% 4


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Waarschuwingen 1
Totaal 4


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Producten en bijproducten van de agrovoeding 9 Verpakkingen
Producten en bijproducten van de bakkerij of de productie van pasta 2 Verpakkingen
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren