www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Het FAVV Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.06.2018

Beste lezer,

In 2016 konden we het in ons jaarverslag nog hebben over “business as usual”, maar 2017 was geen jaar zoals de andere en zal geassocieerd blijven met de ontdekking van het illegale gebruik van fipronil in de legkippenhouderijen.

Achteraf gezien kan er zeker van uitgegaan worden dat de toestand vrij snel en efficiënt onder controle was, wat ook door de Europese Commissie erkend werd. Het beheer van dit incident vergde grote inspanningen van het FAVV en zijn medewerkers. Als gedelegeerd bestuurder houd ik er persoonlijk aan hen te bedanken voor hun inzet en voor de geleverde inspanningen in dit complexe dossier. Door de lessen die we getrokken hebben uit dit incident zullen we toekomstige incidenten nog adequater kunnen aanpakken. De beroepssectoren zullen natuurlijk ook inspanningen moeten leveren om de traceerbaarheid van hun producten te verbeteren: het is van primordiaal belang alles te weten over de weg die een levensmiddel aflegt, vooral tijdens een incident.

Dit belangrijk incident heeft onze diensten er niet van weerhouden hun basistaken verder ter harte te nemen.

Zo werden er 116.285 controlemissies uitgevoerd bij 62.393 bedrijven. Dit is gemiddeld iets meer dan 318 controlemissies die dagelijks uitgevoerd werden! Van de 213.411 overlopen checklists waren er 87,5% gunstig. Ten opzichte van 2016 is dit zo goed als een status quo.
Gemiddeld werden er door onze controleurs in 2017 201 monsters per dag genomen, oftewel een totaal van 73.394 monsters! En zoals in 2016 zijn de resultaten zeer geruststellend: 96,4% van de monsters waren conform.

Om de werking van de controle-eenheden op het terrein te optimaliseren ingevolge de opgelegde besparingen werd besloten om het aantal Lokale Controle-Eenheden terug te brengen van 11 naar 9. Op korte termijn betekende dit enorm veel werk voor de centrale diensten en was dit op informaticavlak een bijzondere uitdaging.

Voor het FAVV blijft de consument centraal staan. In 2017 heeft het meldpunt een antwoord gegeven op 8.870 vragen van de consumenten, waarvan 15% over fipronil in de maand augustus. Het aantal vragen steeg met 26% t.o.v. van 2016, terwijl ook het aantal consumentenklachten (3.804) met 4,2% steeg t.o.v. 2016.

Het FAVV denkt eveneens na over de realiteit op het terrein, en kent steeds meer middelen toe aan de kleine ondernemingen ten einde de mogelijkheid te bieden de regelgeving gemakkelijker toe te passen. Zo is de begeleidingscel voor de kleine bedrijven van het FAVV operationeel sinds november 2016. Ze staat in voor ondersteuning van bestaande initiatieven (bijv. initiatieven van de Gewesten, beroepsfederaties, …) inzake begeleiding onder de vorm van gerichte opleidingen, overlegvergaderingen, aanwezigheid op het terrein als adviseur, brochures...
Zo kan deze cel, complementair aan bestaande opleidingen op andere vlakken, de kleine producenten helpen om op een gemakkelijkere manier te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid.
De begeleidingscel is ook het contactpunt voor bedrijven die informatie zoeken over de wetgeving inzake voedselveiligheid.

Het jaar 2017 was geen rustig jaar voor het FAVV en zijn medewerkers. De consument, de burger, de levensmiddelenbedrijven kunnen echter van één zaak zeker zijn: de 1260 medewerkers die in het Voedselagentschap werken blijven iedere dag maximale inspanningen leveren, ongeacht de omstandigheden en moeilijkheden rond de controle van een complexe voedselketen. Hun missie blijft essentieel: de voedselketen bewaken en zo het voedsel van onze kinderen, ouders, en buren veilig stellen.


Herman Diricks,
Gedelegeerd bestuurder

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren