www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Bedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2018

In alle gevallen dient (dienen) de bedreigde persoon (personen) een klacht in bij de politiediensten. Bovendien stelt het FAVV zich systematisch burgerlijke partij ter ondersteuning van zijn medewerkers. Na melding van de bedreiging worden de bedreigde personen gecontacteerd om de ernst en de gevolgen beter in kaart te brengen.

Er wordt bij de parketten op aangedrongen om die dossiers van bedreiging te behandelen.

In dat kader zijn in 2017 de volgende vonnissen uitgesproken:
  • De Raadskamer van Charleroi heeft de zaak per beschikking doorverwezen naar de Correctionele Rechtbank voor het zich verzetten tegen de controle door de operator, maar niet voor het toebrengen van slagen en verwondingen, in zoverre dat de verantwoordelijke derde niet geïdentificeerd kon worden.

  • Het Hof van Beroep van Brussel heeft de operator vrijgesproken, waarbij de rechter oordeelde dat de feiten niet kon worden aangetoond. Daarentegen, had de Correctionele Rechtbank in eerste aanleg geoordeeld dat de feiten zeer ernstig waren en de operator veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden en een boete van €1.200.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren