www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Groeibevorderaars Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2018

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

Verdachte monsters werden voornamelijk genomen als gevolg van een screening (controle) in het slachthuis (76%); de andere monsternemingen waren het gevolg van een screening van een bedrijf (21%) of van een melding na een labelcontrole in het slachthuis of een verdenking in het slachthuis of op vraag van de hormonencel of het parket of zware dieren in slachthuis of vaststellingen tijdens wegcontrole of klacht (3%).

Verdachte monsters
  Bedrijven Dieren Materieel Diervoeders
Varkens 40 6 38 35
Runderen 31 162 53 60
Kalveren 4 0 4 13
Pluimvee 10 0 3 0
Paarden 1 0 4 1
Totaal 86 168 102 109

Op één bedrijf werd een verdachte monsterneming uitgevoerd naar aanleiding van een non-conform analyseresultaat in het slachthuis voor de aanwezigheid van hormonale substanties. Het onderzoek is nog altijd aan de gang.


Verdachte monsters in slachthuizen

In 2017 werden in de slachthuizen 3.668 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen bij:
 • 3.392 runderen (opsporing van hormonale substanties): twee resultaten waren niet conform voor de aanwezigheid van hormonale substanties;
 • 276 dieren bemonsterd op spuitplaats:
  • 92 waren niet conform;
   • 32 spuitplaatsen bij Belgische runderen waren niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica en anti-parasitaire middelen en bij buitenlandse runderen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg) waren 31 spuitplaatsen niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en corticosteroïden;
   • 15 Belgische varkens waren niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en 13 buitenlandse varkens (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje) waren niet conform omwille van antibiotica, anti-parasitaire middelen en corticosteroïden.
   • 1 niet conforme spuitplaats had betrekking op een Nederlands paard. Er werd fenylbutazon, oxyfenbutazon, acetylsalicylaat en tolfenaminezuur aangetroffen.
Voor de opsporing van natuurlijke hormonen werden 121 monsters (193 in 2012, 121 in 2013, 162 in 2014, 115 in 2015, 232 in 2016) genomen: 113 in landbouwbedrijven en 8 in runderslachthuizen. Eén resultaat was niet conform omwille van de aanwezigheid van exogene natuurlijke hormonen, aangezien er testosteron en testosteronprecursoren werden aangetroffen in de urine van een koe.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren