www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Paarden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 26.04.2018

Handel in paarden

In 2017 heeft het FAVV 13 handelaren in paarden en 14 stallen gecontroleerd. Tevens heeft het FAVV, in samenwerking met de FOD Mobiliteit, twee wegcontroles uitgevoerd die specifiek gericht waren op het vervoer van paarden. Naar aanleiding van die 2 controles werden 8 PV’s opgesteld wegens inbreuken op het vlak van identificatie, registratie en verboden intracommunautair handelsverkeer van paarden.


Handelaren in paarden

Het FAVV heeft 7 onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot handelaren in paarden, voornamelijk na de illegale introductie in de voedselketen van paarden die waren uitgesloten van de voedselketen. 4 van die onderzoeken volgden op onderzoeksdossiers.

Het FAVV heeft eveneens deelgenomen aan gerechtelijke dossiers in België met betrekking tot handelaren in paardachtigen. Het FAVV heeft met name de Federale Gerechtelijke Politie bijgestaan bij huiszoekingen en zijn expertise ter beschikking gesteld in het kader van de analyse van de traceerbaarheid en de controle op paardenpaspoorten voor de opsporing van vervalste identiteiten en paspoorten.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren