www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Distributie van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.01.2020

Groothandel levensmiddelen
Slagerijen
Viswinkels
Bakkerijen
Overige detailhandel
Transport
Groothandel levensmiddelen

Hieronder wordt verstaan: de inkoop van melk, de inkoop van rauwe melk door een operator bij een producent, de inkoop, opslag, verpakking en/of groothandel in levensmiddelen (groenten, fruit, granen, aardappelen...).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.188 90,1
Autocontrolesysteem 982 89,3
Traceerbaarheid 808 92,6
Fytosanitaire controle 138 Niet van toepassing
Etikettering 2.387 90,9
Nevenproducten van levensmiddelen 322 99,7
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 5.687 91,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 305
PV's 89
Inbeslagnemingen 31
Tijdelijke sluitingen 1
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 8
Andere 11
Totaal 448

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Allergenen in niet-voorverpakte levensmiddelen

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten stelt dat het voor niet-voorverpakte levensmiddelen vanaf 13 december 2013 verplicht is de allergeneninformatie te kunnen geven.

In het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen wordt duidelijk beschreven hoe de overdracht van allergeneninformatie kan gebeuren en wat de voorwaarden zijn.

Het gaat hier om alle niet-voorverpakte levensmiddelen die rechtstreeks aangeboden worden aan de eindconsument bijvoorbeeld in supermarkten, slagerijen, bakkerijen, kruidenierszaken, traiteurs, restaurants, grootkeukens, kinderdagverblijven, …

De allergeneninformatie kan op twee manieren gebeuren. De eerste optie is schriftelijk. Daarbij moet de allergeneninformatie schriftelijk en duidelijk leesbaar worden aangebracht op de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en wel zo dat de vermelding vrij en gemakkelijk toegankelijk is voordat de aankoop plaatsvindt. De tweede optie is mondeling, waarbij de allergeneninformatie op verzoek van de consument zonder uitstel wordt meegedeeld, op de plaats waar het levensmiddel zich bevindt en voordat de aankoop plaatsvindt.

Een omzendbrief en ‘quick start’-fiches over allergenen en de overdracht van allergeneninformatie zijn beschikbaar op de website van het FAVV.

Sedert 2015 voert het FAVV controles uit op de overdracht van allergeneninformatie onder de vorm van inspecties aan de hand van checklists: twee vragen werden opgenomen in de checklist “infrastructuur, inrichting en hygiëne”. De resultaten werden in de loop der tijd wel beter, van ongeveer 60 % niet-conform in 2015 naar 50 % in 2017, maar de verbetering is te gering en te traag en daarom werd besloten om vanaf 1 oktober 2017 de weging van de betreffende vragen te verhogen. Hierdoor zullen bij non-conformiteiten sneller maatregelen kunnen genomen worden.

Gezien de korte periode sinds de wijziging van de weging is het momenteel niet mogelijk definitieve conclusies te trekken over de impact ervan. In 2018 zal het FAVV van start gaan met het uitwerken van animatiefilmpjes die enkele onderwerpen op een eenvoudige manier uitleggen. Het eerste filmpje zal focussen op allergenen en de overdracht van allergeneninformatie.Slagerijen

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante slagerijen, met inbegrip van de slagerijen die een toelating hebben om de wervelkolom te verwijderen (in het kader van de BSE-bestrijding).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 1.960 58,6
Traceerbaarheid 1.774 86,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 1.715 90,6
Etikettering 1.083 83,3
Totaal 6.532 78,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 709
PV's 226
Inbeslagnemingen 39
Tijdelijke sluitingen 4
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 12
Andere 19
Totaal 1.010

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016, behalve voor de inspecties op “Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole” die minder goed waren.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de slagerijen hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (42,3% in geval van mondelinge overdracht en 22,1% in geval van schriftelijke overdracht);
 • het ontbreken van de analyse van het jaarlijks verplicht monster van gehakt of vleesbereiding op basis van gehakt vlees (19,0%); en
 • de onvoldoende properheid van de oppervlakken in contact met levensmiddelen (16,4%).Viswinkels

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken van visserij- en aquacultuurproducten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 311 68,5
Traceerbaarheid 225 92,9
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 230 77,0
Etikettering 169 79,3
Totaal 935 78,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 133
PV's 33
Inbeslagnemingen 8
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Andere 1
Totaal 178

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016, behalve voor de inspecties van “Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole” die minder goed waren.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de viswinkels hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (46,5% in geval van mondelinge overdracht en 23,5% in geval van schriftelijke overdracht);
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (7,5%); en
 • het ontdooien dat niet onder gepaste omstandigheden gebeurt (6,2%).Bakkerijen

Hieronder vallen de niet-ambulante detailhandelszaken van brood en patisserie.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 1.276 57,5
Traceerbaarheid 963 84,9
Etikettering 381 76,1
Totaal 2.620 70,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 463
PV's 177
Inbeslagnemingen 11
Tijdelijke sluitingen 15
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 10
Andere 4
Totaal 680

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2016 behalve voor de inspecties m.b.t. de “Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole” die minder goed zijn.

De vaakst voorkomende zware non-conformiteiten bij detailhandelaars van bakkerij- en banketbakkersproducten hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (54,6% in geval van mondelinge overdracht en 31,6% in geval van schriftelijke overdracht);
 • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (14,2%); en
 • de niet-naleving van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (12,2%).Overige detailhandel

Hieronder vallen de overige ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken, met inbegrip van automatenwinkels en hun beheerders, distributiecentrales en voedselbanken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 24 87,5
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 7.091 72,9
Traceerbaarheid 4.392 87,0
Etikettering 4.373 76,1
Totaal 15.880 77,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 2.235
PV's 650
Inbeslagnemingen 162
Tijdelijke sluitingen 13
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 46
Andere 44
Totaal 3.153

Over het algemeen zijn de resultaten iets minder goed dan in 2016.

Bij de ambulanten waren de resultaten voor "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" het minst goed. De meest voorkomende zware non-conformiteiten hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd of onjuiste of onvoldoende informatie (58,1% in geval van mondelinge overdracht en 25,0% in geval van schriftelijke overdracht) ;
 • het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogsysteem (25,3%) ;
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (16,8%) ; en
 • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (5,4%).Transport

Hieronder valt het diepgevroren, gekoeld en ongekoeld transport van levensmiddelen. De controles op het vervoer van levensmiddelen worden transversaal uitgevoerd binnen de volledige voedselketen. De wegcontroles vinden plaats in gans België, onafhankelijk van de sector waartoe de activiteit van de operator die verantwoordelijk is voor de vervoerde producten behoort (primaire productie, verwerking of distributie). Controles op het vervoer van levensmiddelen worden ook uitgevoerd bij de operatoren zelf wanneer producten worden geleverd of verzonden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Transport 1.809 89,9
Totaal 1.809 89,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 149
PV's 50
Inbeslagnemingen 20
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 4
Andere 8
Totaal 232

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2016.

De voornaamste non-conformiteiten hadden betrekking op:
 • het ontbreken van het gezondheids- of identificatiemerk op levensmiddelen van dierlijke oorsprong die vervaardigd en/of rechtstreeks verpakt zijn in een erkende inrichting (7,1%);
 • de niet-bescherming van de producten tegen iedere vorm van besmetting (2,1%); en
 • de niet-naleving van de koudeketen tijdens het vervoer (2,0%).
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren