www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Plantaardige productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.05.2018

Hieronder vallen landbouwbedrijven (groenten, fruit, akkerbouwgewassen, kiemgroenten, …), sierteeltbedrijven, tuinaannemers, loonwerkers voor land- en tuinbouw, behandelaars, herstellers en producenten van houten verpakkingen (ISPM-15), plantentuinen, bossen en groene zones, boomkwekerijen alsook exploitanten die gewasbeschermingsmiddelen importeren voor eigen gebruik.

  Aantal
checklists
Gunstige
checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.414 98,9
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 1 100
Autocontrolesysteem 14 78,6
Traceerbaarheid 3.522 97,7
Fytosanitaire controle 2.223 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.626 89,7
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 9.577 95.9


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 255
PV's 141
Inbeslagnemingen 207
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 10
Andere 16
Totaal 629


De resultaten voor 2017 liggen in dezelfde lijn als deze voor 2016, behalve voor infrastructuur, inrichting en hygiëne waar een verbetering werd vastgesteld.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren