www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Resultaten per sector Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 31.05.2018

Inspectie van de autocontrole: differentiatie van de aanpak in functie van de aanwezigheid van een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem

Voor diervoeder- en levensmiddelenfabrikanten, slachthuizen, grootkeukens met bereiding ter plaatse en operatoren uit de primaire sector waarvoor een op de HACCP-beginselen gebaseerd autocontrolesysteem verplicht is, werd in 2017 een nieuwe aanpak van de inspectie van het autocontrolesysteem uitgerold. Bij operatoren zonder een gevalideerd autocontrolesysteem voor de onderzochte activiteiten wordt de scope autocontrole gecontroleerd volgens de in het inspectieplan voorziene scopefrequentie. Voor operatoren die wel over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem beschikken voor de onderzochte activiteiten, wordt de scope autocontrole enkel geïnspecteerd indien tijdens dezelfde missie minimum één van de basisscopes (infrastructuur, inrichting en hygiëne, meldingsplicht, traceerbaarheid, nevenstromen en dierlijke bijproducten) wordt gecontroleerd en deze minstens één eindresultaat ‘ongunstig’ heeft.


Resultaten voor bepaalde scopes voor primaire productie, verwerking en distributie van producten, en contactmaterialen.

  Primaire productie Verwerking van producten Distributie van producten Contact-materialen
Aantal missies 15.684 5.109 31.119 242
Aantal operatoren 10.790 4.235 29.078 242
  Conformiteit (%) Conformiteit (%) Conformiteit (%) Conformiteit (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 96,4 89,2 90,0 88,7
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 62,5 92,4 - -
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole - - 65,2 -
Autocontrolesysteem 88,7 85,4 87,0 91,1
Traceerbaarheid 88,4 93,6 87,6 96,2
Meldingsplicht 99,8 98,8 97,5 98,3
Fytosanitaire controle Niet van toepassing - Niet van toepassing -
Gewasbeschermingsmiddelen 90,0 - - -
Dierengezondheid 94,5 - - -
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 94,8 - - -
Dierenwelzijn Niet van toepassing - - -
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 91,3 96,7 88,9 -
Etikettering 96,5 92,1 82,4 84,1
Nevenproducten van levensmiddelen - 98,5 98,4 -
Rookverbod - - 95,6 -
Vervoer 89,0 95,2 89,9 -
Totaal 93,9 92,4 83,1 91,6

(Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scopes ‘dierenwelzijn’ en ‘fytosanitaire controle’.)

De sectoren en de inspectieresultaten ervan worden in de specifieke hoofdstukken meer in detail beschreven.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren