www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL 

Visserij en aquacultuur Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.05.2018

Visserij

Aanvoer visserijproducten
Overeenkomstig zijn controleprogramma voert het FAVV in de 3 Belgische visafslagen inspecties en staalnames uit. Het FAVV voert ook steekproefsgewijze controles uit op visserijproducten aangevoerd in de vismijnen: controles op de organoleptische kwaliteit en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen. In 2017 werd 786,6 kg ongeschikt verklaard voor menselijke consumptie.

Aanvoer visserijproducten (kg)
Vismijn Nieuwpoort 329.874
Vismijn Oostende 5.981.458
Vismijn Zeebrugge 12.078.351
Totaal 18.389.683

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 54 94,4
Autocontrolesysteem 3 33,3
Traceerbaarheid 54 100
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100
Etikettering 3 100
Totaal 117 95,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1
PV's 3
Totaal 4

De inspectieresultaten van 2017 zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Aquacultuur

Hieronder vallen de plaatsen voor het tijdelijk onderbrengen van vissen en schaaldieren, zuiveringscentra en centra voor verzending van levende tweekleppige weekdieren, viskwekerijen (vis, schaaldieren), open voorzieningen (vis, schaal- en weekdieren), en het recreationeel vissen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 106 100
Traceerbaarheid 104 98,1
Dierengezondheid 103 88,3
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 77 100
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 1 100
Etikettering 2 100
Totaal 393 96,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 12
Totaal 12

De inspectieresultaten van 2017 zijn vergelijkbaar met deze van 2016.Controle op de vereisten inzake preventie OSE: feedban
Net zoals bij andere veehouders controleert het FAVV bij aquacultuurbedrijven de beschermingsmaatregelen ter preventie van OSE (o.a. de gekkekoeienziekte). In aquacultuurvoeders zijn immers meer dierlijke grondstoffen toegelaten dan in voeders voor andere dieren. Doel van deze controles is dus om te voorkomen dat deze voor waterdieren toegelaten dierlijke grondstoffen niet in het voeder van andere dieren terechtkomen.
Bij alle 8 inspecties uitgevoerd in 2017 werden diervoeders met dierlijke ingrediënten aangetroffen die aan alle op het erf aanwezige dieren gegeven mochten worden. De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van de voorbije vier jaren.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren