www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Internationale relaties - Export Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 01.06.2018

Het FAVV is internationaal actief en beschikt over een netwerk dat toelaat het Europese en internationale beleid mee vorm te geven, het imago van de Belgische producten te garanderen en ook de uitvoer van Belgische producten te faciliteren. Het FAVV wordt beschouwd als een performante overheid die geldt als een internationaal voorbeeld.

In 2017 heeft het FAVV 20 buitenlandse delegaties ontvangen. Het FAVV maakte gebruik van die gelegenheid om zijn werking en zijn missies uit de doeken te doen. In sommige gevallen was het doel het openstellen van nieuwe markten. In andere gevallen ging het om informatiebezoeken die een inkijk bieden in de organisatie van het FAVV.

Het Agentschap besteedt niet enkel bijzondere aandacht aan het behoud van de Belgische exportmarkten, maar ook aan het openstellen van nieuwe markten: er werden 34 nieuwe bilaterale akkoorden afgesloten of certificaten opgesteld met 22 derde landen.

Het FAVV werd ook geauditeerd door de verschillende internationale instanties (de Europese Commissie, derde landen) en door nationale overheden.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren