www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Monsternemingen en analyses Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.05.2018

De kernopdracht van het FAVV is het houden van toezicht op de voedselketen door middel van controles. Het FAVV voert zijn taken uit aan de hand van een jaarlijks geactualiseerd controleprogramma, aangevuld met specifieke acties. Niet-geplande maar noodzakelijke controles worden binnen redelijke termijnen uitgevoerd. De inspectie- en bemonsteringsprogramma’s zijn statistisch onderbouwd en gebaseerd op objectieve parameters.

Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria: vijf eigen laboratoria die continu de nieuwste technologieën opvolgen, een netwerk van ongeveer 60 externe door het FAVV erkende laboratoria en een netwerk van referentielaboratoria die als “centre of excellence” fungeren.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren