www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLAndere verboden of ongewenste stoffen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Diervoeders

De aanwezigheid van verpakkingsresiduen wordt onderzocht in diervoeders afkomstig van het hergebruik van voormalige levensmiddelen. Er wordt systematisch een onderzoek gevoerd omna te gaan of het gaat om een technisch onvermijdbare aanwezigheid en of de onderneming alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om dit te vermijden.

Melamine, een chemische verbinding die gebruikt wordt voor de vervaardiging van plastic wordt ook geanalyseerd in diervoeders. Melamine werd in het verleden op een frauduleuze manier toegevoegd aan bepaalde producten om het stikstofgehalte te verhogen en zo het proteïnegehalte hoger te laten lijken.


Aantal missies Aantal operatoren
80 67


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Afwezigheid van verpakkingsresten 45 66,7 5
Melamine 45 100 -
Totaal 90 83,3 5


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV's 1
Inbeslagnemingen 1
Andere 3
Totaal 5


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Producten en bijproducten van de agrovoeding 11 Verpakkingen
Producten en bijproducten van de bakkerij of de productie van pasta 3 Verpakkingen
Vetzuur 1 Verpakkingen
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren