www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLBestraling Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Er bestaat een limitatieve lijst van producten die bestraald mogen worden. Als deze producten bestraald zijn, moet op de verpakking de vermelding "doorstraald" of "door straling behandeld" of "met ioniserende straling behandeld" staan. Het FAVV controleert de etikettering en voert analyses uit (thermoluminescentie) op de producten om na te gaan of ze bestraald werden: bij producten waarbij doorstraling is toegestaan, maar er niets op de verpakking vermeld is en bij producten waarbij doorstraling niet is toegestaan.


Aantal missies Aantal operatoren
20 20


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Voedingssupplementen 9 100 -
Groenten 9 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 7 100 -
Totaal 25 100 -
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren