www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGGO Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Levensmiddelen en diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) of afgeleide producten van GGO's voor zover de GGO's in kwestie een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO's moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de hoeveelheid lager is dan 0,9% en indien deze aanwezigheid toevallig of technisch onvermijdelijk is.

Het FAVV neemt monsters van diervoeder en levensmiddelen, al dan niet GGO-geëtiketteerd, in de verwerking, de distributie en bij de invoer.

De controles op GGO's hebben enerzijds tot doel om zich ervan te vergewissen dat de levensmiddelen en de diervoeders die genetisch gewijzigd zijn of die afgeleid zijn van GGO's wel degelijk toegelaten zijn,.Anderzijds om zich ervan te vergewissen dat de etikettering van de producten die toegelaten GGO's bevatten, of die eruit bestaan of samengesteld zijn, conform is.


Aantal missies Aantal operatoren
366 256


  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Dierenvoeders 188 98,9 3
Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan 86 98,8 2
Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën 29 100 -
Voorbereiding producten van soja, maïs, rijs 30 100 -
Papaja 41 97,6 1
Plantaardige dranken 9 100 -
Totaal 383 99 6


Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 2
Waarschuwingen 1
PV's 1
Inbeslagnemingen 1
Andere 1
Totaal 6


Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Aanvullende diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Graanmeel 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
Papaja 1 Niet-toegelaten GGO’s
Volledige diervoeders 1 Toegelaten GGO’s maar niet-geëtiketteerd
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren