www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLDe dierengezondheidsbarometer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.06.2021

De dierengezondheidsbarometer is een instrument dat werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité (SciCom) ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), waarmee op jaarbasis een beeld kan worden verkregen van de evolutie van de algemene toestand van de dierengezondheid (nutsdieren) in België (cf. Avis 09-2011 (PDF)). Tussen 2008 en 2017 werd de toestand van de dierengezondheid berekend op basis van de eerste versie van de barometer (cf. Avis 09-2011 (PDF)). In 2018 werd deze eerste versie geherevalueerd (cf. Avis 07-2018 (PDF)) waarbij een verschillende korf van indicatoren werd gehanteerd (versie 2). De resultaten van beide versies zijn daarom niet vergelijkbaar.
Tussen 2019 en 2020 nam de dierengezondheidsbarometer (versie 2) af met -3,9 %.

Deze evolutie kan in hoofdzaak worden toegeschreven aan een sterke toename van het aantal meldingen van aangifteplichtige dierenziekten en van de antimicrobiële resistentie bij indicatorbacteriën. Lichte negatieve evoluties werden verder waargenomen bij de indicatoren die te maken heeft met inspecties van de infrastructuur, de inrichting en de hygiëne op de bedrijven, de inspecties traceerbaarheid, het percentage afgekeurde pluimveekarkassen en de meldingen van abortus bij runderen. Verder werd er een lichte afname van het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem in de primaire dierlijke productie en een zeer lichte toename van het antibioticumgebruik vastgesteld.

Tegelijkertijd stellen we een gunstige evolutie vast op het niveau van de sterfte van kleine herkauwers, vleeskalveren en varkens in België. Verder was er een verbetering van het celgetal van rundermelk en een daling van het aantal afgekeurde varkenskarkassen.


Evolutie tov. referenciejaar 2010

In vergelijking met 2010 vertoont de dierengezondheidsbarometer (versie 2) een licht negatieve tendens. Deze is hoofdzakelijk het gevolg van minder gunstige evoluties van de indicatoren die te maken hebben met meldingen van aangifteplichtige dierenziekten (= toename van het aantal meldingen) en in minder mate van de inspecties traceerbaarheid in de dierlijke primaire sector.

De indicatoren die te maken hebben met meldingen van abortus bij herkauwers, antibioticumresistentie en het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie vertoonden dan weer een gunstige evolutie. Ook het aantal bedrijven in de dierlijke primaire sector dat beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem vertoonde een gunstige evolutie.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren