www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLDe voedselveiligheidsbarometer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.06.2021

De voedselveiligheidsbarometer is een instrument dat in 2010 werd ontwikkeld door het Wetenschappelijk Comité (SciCom) ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), waarmee op jaarbasis een beeld kan worden verkregen van de evolutie van de algemene toestand van de voedselveiligheid in België (cf. Avis 28-2010 (PDF)). De barometer is gebaseerd op een korf van indicatoren die betrekking hebben op de hele voedselketen, namelijk vanaf de preventieve aanpak (autocontrole, inspecties), over de controle van producten (op de aanwezigheid van chemische en biologische gevaren), tot de gevolgen voor de volksgezondheid (voedseltoxi-infecties).

In 2018 werd de voedselveiligheidsbarometer geherevalueerd wat leidde tot een nieuwe versie van de barometer, versie 2 (cf. Avis 06-2018 (PDF)). In deze tweede versie werden een aantal indicatoren uit de oorspronkelijke korf geschrapt, geherformuleerd of samengevoegd. De resultaten van de tweede versie van de barometer zijn bijgevolg niet vergelijkbaar met de resultaten van de eerste versie.
De voedselveiligheidsbarometer (versie 2) geeft voor 2020 een toename van +6,5% weer ten opzichte van 2019.

Deze toename is grotendeels een gevolg van minder meldingen van personen getroffen door een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI), waaronder een opmerkelijke afname van het aantal gevallen van salmonellose en campylobacteriose. Ofschoon het aantal inspecties ongeveer hetzelfde gebleven is, wordt net als in 2019 een toename waargenomen van het aantal gunstige inspecties met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne in de horeca, de grootkeukens en de groot- en kleinhandel, en met betrekking tot de autocontrole in de sectoren toeleveranciers voor de primaire productie, de primaire productie en de transformatie. Hierbij wordt opgemerkt dat in de context van de Coronavirus pandemie de inspecties op het terrein aangepast en enigermate versoepeld werden. De horeca sector is bovendien verplicht gesloten geweest tijdens de eerste en tweede lockdown van maart en oktober 2020.

Het percentage operatoren die één of meer activiteiten uitoefenen in de toeleveringssector van de primaire productie en die een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten hebben, is eveneens toegenomen terwijl dit percentage in de primaire productie en de transformatie sector afgenomen is.

De conformiteit van producten blijft over het algemeen zeer hoog, maar de indicatoren met betrekking tot de controle van producten tonen een lichte afname ten opzichte van 2019. Het meest opvallend is de lagere conformiteit met betrekking tot de aanwezigheid van acrylamide (ofschoon nog steeds 95% conformiteit). Daarnaast blijkt uit de indicatorresultaten dat er nog verbeterpotentieel mogelijk is met betrekking tot de aanwezigheid van Campylobacter in karkassen en versneden vlees (conformiteit van 89%).


Evolutie tov. referenciejaar 2010

In vergelijking met 2010 vertoont de voedselveiligheidsbarometer (versie 2) een positieve tendens. Deze is hoofdzakelijk het gevolg van gunstige evoluties m.b.t. de autocontrole en aantal gerapporteerde gevallen van collectieve voedseltoxi-infecties, Salmonellose en Campylobacteriose bij de mens. De conformiteit van producten blijft over het algemeen hoog met gunstige evoluties voor Escherichia coli en Campylobacter op karkassen en versneden vlees.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren