www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLTen dienste van de consumenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2021

De consument blijft centraal staan in het beleid van het FAVV. De controleprogramma’s zijn er op gericht om de risico’s voor de consument in het traject voorafgaand aan de aankoop zo klein mogelijk te houden. Eenmaal een levensmiddel in handen van de consument is, krijgt de consument zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat de consument over alle aspecten die te maken hebben met voedselveiligheid geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt.

In 2020 bleef het door het FAVV gevolgde communicatiebeleid van toepassing: nog dichter bij de consument staan nog beter naar hem luisteren, en hem nog beter informeren. De sociale media vormen hiertoe een steeds belangrijker instrument.


Productterugroepingen en waarschuwingen: stijgende trend zet zich door in 2020

De toename van het aantal meldingen naar de consument over producten die door agrovoedingsbedrijven worden teruggeroepen zet zich door. Meer bepaald gaat het hier over de tientallen terugroepingen gelinkt aan de problematiek van de sesamzaden, die in India werden geproduceerd met een product dat in Europa niet is toegestaan, namelijk ethyleenoxide (ETO). Dit aanzienlijke aantal communicaties illustreren hoeveel belang het Voedselagentschap hecht aan het verstrekken van de juiste informatie aan de consument. Hetzelfde geldt voor meldingen naar de consument wanneer er iets ontbreekt op het etiket, zoals het ontbreken van de verwijzing naar de aanwezigheid van een allergeen in een levensmiddel.
Bovendien is het FAVV van mening dat, wanneer een bedrijf niet snel genoeg communiceert over het terugroepen van een product naar de consument en de pers, dit een overtreding is een sanctie het gevolg zal zijn. Het doel is duidelijk: de consumenten doeltreffend informeren, vooral wanneer er een risico is voor de gezondheid.


Doelgerichte communicatiecampagne bereikt een breed publiek

Samen met een externe partner werd eind 2018 een grootschalige communicatiecampagne opgestart, die over drie jaar loopt. De campagne maakt gebruik van on-line media (sociale media, native advertising, een landing site waarop een aantal “hot topics” op een korte en bevattelijke manier worden toegelicht) maar ook van affiches in de stations en in de nabijheid van warenhuizen.
In 2020 werd deze campagne geheroriënteerd na de komst van het coronavirus. Er werd gekozen voor de ontwikkeling van digitale kanalen om de bedrijven, sectoren en consumenten zo goed mogelijk voor te lichten over de te volgen adviezen met betrekking tot de risico’s gelinkt aan COVID-19 in de voedselketen. Tegelijkertijd heeft het FAVV er ook voor gezorgd dat bedrijven en reizigers die door de gevolgen van de Brexit werden getroffen, snel en correct werden geïnformeerd. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit Europa heeft ook concrete gevolgen voor particulieren die over het Kanaal reizen en het FAVV heeft zijn inspanningen opgevoerd om hen hierover zo goed mogelijk te informeren.


Communicatie naar de consumenten in cijfers

    2020
Persberichten door het FAVV
(waaronder productterugroepingen en waarschuwingen)
117
Productterugroepingen en waarschuwingen door bedrijven (onder supervisie van het FAVV) 370
Totaal terugroepingen en waarschuwingen 396
Bezoeken: www.favv.be   2.035.030
Meldpunt voor de consument Vragen 4.922
Klachten 3.605
Facebook Abonnees 47.029
Gepubliceerde berichten 1.233
Twitter Abonnees 4.166
Gepubliceerde berichten 1.503
LinkedIn Abonnees 8.759
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren