www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLMonsternemingen en analyses Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.05.2021

De kernopdracht van het FAVV is het houden van toezicht op de voedselketen door middel van controles. Het FAVV voert zijn taken uit aan de hand van een jaarlijks geactualiseerd controleprogramma, aangevuld met specifieke acties. Niet-geplande maar noodzakelijke controles worden binnen redelijke termijnen uitgevoerd. De inspectie- en bemonsteringsprogramma’s zijn statistisch onderbouwd en gebaseerd op objectieve parameters.

Het FAVV beschikt over een netwerk van performante laboratoria: 5 eigen laboratoria die voortdurend de nieuwste technologieën opvolgen, een netwerk van ongeveer 60 externe door het FAVV erkende laboratoria en een netwerk van referentielaboratoria die als “centre of excellence” fungeren.Globale analyseresultaten

Resultaten van de monsternemingen

Aantal
missies
Aantal
operatoren
25.557 11.366
Totaal aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen (%)
64.450 97,7


In onderstaande tabel worden voor een aantal parameters het aantal monsternemingen gegeven. Tijdens een monsterneming kunnen verschillende soorten parameters worden geanalyseerd.

  Aantal
monsternemingen 2020
Gunstige
monsternemingen (%)
2020
Additieven en aroma’s 1.025 84,8
Allergenen 411 99,0
Kwaliteit – Samenstelling 1.004 91,8
Bestraling 111 96,4
GGO’s 292 98,3
Dioxines en PCB’s 2.359 99,4
Mycotoxines 2.099 99,4
Zware metalen 1.654 99,3
PAK’s 530 99,6
Mariene biotoxines en histamine 324 98,5
Migratie 872 97,6
Radioactiviteit 127 100
Andere contaminanten 736 99,3
Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd 370 Niet van
toepassing
Indicatormicro-organismen 9.743 96,2
Pathogene micro-organismen 13.197 98,4
Residuen van bestrijdingsmiddelen 3.885 97,4
Geneesmiddelen 15.958 99,4
Overige verboden stoffen 83 84,3
BSE 1.180 96,8
Plantengezondheid 8.503 97,8

De resultaten in het kader van de bestrijding van antibioticaresistentie zijn terug te vinden in het vijfde jaarverslag over de activiteiten en resultaten ‘2020’ gepubliceerd op de website van het FAVV.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren