www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLE-commerce Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2021

E-commerce is de verzamelnaam van alle manieren waarbij online handel wordt gedreven.

Toezicht op het online aanbod is niet zo eenvoudig te organiseren. Het internet valt moeilijk te reguleren aangezien het een wereldwijd netwerk betreft dat geen rekening houdt met geografische grenzen.

De laatste jaren werd binnen het FAVV een merkbare stijging vastgesteld wat betreft het aantal klachten en onderzoeken in verband met e-commerce. Oorspronkelijk betrof het vooral het aanbod van illegale voedingssupplementen, maar de laatste jaren worden er ook onderzoeken ingesteld naar meer diverse producten. Wanneer producten/diensten die deel uitmaken van de voedselketen online worden aangeboden moet, bovenop de bepalingen die algemeen gelden voor e-commerce, de regelgeving nageleefd worden die van toepassing is op deze producten/diensten. Producten/diensten uit de voedselketen moet ruimer beschouwd worden dan enkel levensmiddelen. Alle producten die onder de bevoegdheid vallen van het FAVV, zoals bijvoorbeeld het online aanbod van gewasbeschermingsmiddelen, levende dieren, sperma en embryo’s, maken hier deel van uit (zie art. 5 Wet van 4 februari 2000 houdende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid).

De meeste Europese en nationale regelgeving maakt geen onderscheid tussen een online en offline aanbod. Dezelfde voorwaarden moeten dus worden nageleefd wanneer of het nu gaat om fysieke verkoop of om e-commerce, tenzij een wettelijke bepaling specifiek anders bepaalt.

Controle van het internet vereist bovendien een andere expertise dan een fysieke controle bij een bedrijf. Daarom werd een specifieke cel e-commerce opgericht.


Doelstellingen van de cel e-commerce:
  • Identificatie/registratie van bedrijven die doen aan e-commerce.
  • Toezicht op het online aanbod van producten/diensten.
  • Een expertisenetwerk uitbouwen door zowel intern, nationaal als internationaal samen te werken.
  • Productcontroles (mystery shopping/postpakketten).


Dossiers 2020: 251
  • Belgische bedrijven : 133
  • Bedrijven uit andere Europese lidstaten : 108
  • Bedrijven uit derde landen : 10
Types niet-conformiteiten


Maatregelen
 Type maatregel Aantal
Contact met het bedrijf om een aanpassing op de website te vragen en/of stopzetting verkoop naar BE 44
Waarschuwing 15
PV van inbreuk 24
Europese waarschuwingen gelanceerd door België 58   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren