www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLGerichte controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.06.2021

Contactmaterialen
Transport
Etikettering levensmiddelen
Contactmaterialen

Hieronder vallen de fabrikanten en groothandelaars van materialen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Aantal missies Aantal operatoren
147 147

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 145 89,0
Autocontrolesysteem 139 85,6
Traceerbaarheid 144 96,5
Totaal 428 90,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 33
PV's 7
Inbeslagnemingen 4
Totaal 44
Transport

Hieronder valt het diepgevroren, gekoeld en ongekoeld transport van levensmiddelen, het transport van diervoeders, en het transport van levende dieren, met inbegrip van de halteplaatsen en ter hoogte van de slachthuizen. De wegcontroles vinden plaats in heel België. Controles op het vervoer van levensmiddelen en diervoeders worden ook uitgevoerd bij de ondernemingen zelf wanneer producten worden geleverd of verzonden.

Aantal missies Aantal operatoren
1.225 932

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Transport 1.250 85,8
Totaal 1.250 85,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
PV's 96
Waarschuwingen 87
Inbeslagnemingen 47
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 2
Andere 6
Totaal 238

Veel voorkomende zware non-conformiteiten hebben betrekking op:
  • Het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen en de koudeketen (19,0%);
  • Het niet beschermen van de producten tegen iedere vorm van besmetting (4,6%);
  • Niet-naleving van de temperatuur van de vervoerde levensmiddelen en van de warme keten (4,5%).Etikettering levensmiddelen

Hieronder vallen alle activiteiten waarbij etikettering van belang is, zowel in de primaire sector, de transformatiesector als de distributiesector.

Aantal missies Aantal operatoren
4.104 3.632

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 7.563 85,6
Totaal 7.563 85,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 471
PV's 373
Inbeslagnemingen 196
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 16
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 9
Tijdelijke sluitingen 3
Andere 37
Totaal 1.105

De meest voorkomende zware non-conformiteiten bij controle van de etikettering van levensmiddelen hebben betrekking op:
  • De allergeneninformatie kan niet zonder uitstel worden medegedeeld aan de consument (schriftelijk of mondeling) (38,1%);
  • De gezondheidsclaims zijn niet toegelaten (31,9%);
  • Een algemene gezondheidsclaim gaat niet gepaard met een specifieke toegelaten gezondheidsclaim (28,8%).
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren