www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLWaarschuwingen van Europese autoriteiten en van bedrijven Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2021

Waarschuwingen van Europese autoriteiten (RASFF)
Waarschuwingen van bedrijvenWaarschuwingen van Europese autoriteiten (RASFF)

Via het Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF) werden in 2020 door alle lidstaten van de EU in totaal 3.777 meldingen gedaan van producten die een risico kunnen betekenen voor mens of dier, waarbij andere lidstaten of derde landen betrokken zijn. Hiervan gingen 266 meldingen uit van België als gevolg van: invoercontroles aan de grens (31), de autocontroles van een bedrijf (137), officiële controles op de Belgische markt (85) en consumentenklachten (13).

  Food Feed Food Contact Material
Alert 132 10 12
Information 55 38 6
Border rejection 12 0 1
Totaal 199 48 19


Evolutie van RASFF-meldingen volgens verschillende criteriaDe significante stijging van het aantal meldingen betreffende producten die op de Belgische markt worden verdeeld, houdt vooral verband met de ontdekking van ethyleenoxide in veel producten op de Europese markt.

Op Europees niveau werd, gezien het aantal betrokken partijen, besloten voor elk product een specifieke melding op te stellen en niet een aantal daarvansamen te brengen onder één melding wanneer ze verband houden met dezelfde non-conformiteit,. Dit betekent een algemene stijging van het aantal RASFF-meldingen.

Deze detecties van ethyleenoxide, voor producten die op de Belgische markt worden verdeeld, vertegenwoordigen in totaal 183 meldingen voor het jaar 2020.


Top 5 van de RASFF-meldingen door België in 2020

Volgens gevaar (%)

Volgens productcategorie (%)In 2020 heeft het RASFF-contactpunt 749 meldingen met bijkomende informatie (“additionals”) verspreid binnen België; deze waren bestemd voor informatie of voor opvolging.
Waarschuwingen van bedrijven

Elke operator die activiteiten uitoefent die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, is verplicht om het FAVV in te lichten wanneer hij een vermoeden of reden heeft om aan te nemen dat een product dat door hem ingevoerd, geproduceerd, gekweekt, geteeld, verwerkt, vervaardigd of gedistribueerd werd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant (KB van 14/11/2003, art. 8 § 1). In onderstaande tabel wordt het aantal meldingen per dienst weergegeven.

Aantal meldingen per sectorAantal meldingen per gevarenklasse

Het grote aandeel aan notificaties voor chemische gevaren is grotendeels te wijten aan het te hoog gehalte aan ethyleenoxide op sesamzaad.


Top 5 van de meldingen volgens de aard van het gevaar
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren