www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLActies Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2021

Verwezenlijkingen op het gebied van fraudebestrijding

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) telt 6 specifieke cellen (naast zijn managementstaf):
  • De administratieve cel: administratief en logistiek beheer van de dienst.
  • De cel kwaliteit en risicoanalyse:
    • kwaliteit: verantwoordelijk voor de conformiteit van de dienst met de ISO 9001-norm
    • risicoanalyse: voert een risico- en prioriteitenanalyse uit voor de volksgezondheid voor alle meldingen van vermoedelijke fraude (gemiddeld meer dan 4 per dag).
  • De cel onderzoek/ondersteuning: gespecialiseerd in onderzoeken naar “Open Sources Intelligence” (OSINT), beheer van transversale procedures en werkinstructies, versterking van de cellen 1/2/3 op het terrein (bv.: grondige traceerbaarheid, gegevensanalyse).
  • Cel 1: onderzoek m.b.t. voedingssupplementen, gewasbeschermingsmiddelen (GBM), FEED (diervoeder).
  • Cel 2: onderzoek m.b.t. levende dieren, gebruik van hormonen en verboden geneesmiddelen en de slachthuizen.
  • Cel 3: onderzoek m.b.t. FOOD (voeding bestemd voor menselijke consumptie), zuivelproducten, eieren en vis.

Risico- en Trendanalyses

In 2020 registreerde de NOE 1.419 fraudemeldingen (712 in 2018 en 1.331 in 2019).

Naar aanleiding van deze meldingen werden verschillende acties genomen:
  2017 2018 2019 2020
Onderzoeken ingesteld naar fraude 442 463 707 792
Bemonsteringen in landbouwbedrijven 85 86 67 67
Bemonsteringen in slachthuizen 20 8 15 11
Speciale acties die in de loop van het jaar zijn gestart 14 22 25 20
Informatieoverdrachten naar andere diensten 124 104 436 541

25,3% van deze fraudeonderzoeken maakten deel uit van een onderzoek gevoerd door “cel 1”, 35,5% van “cel 2” en 39,9% van “cel 3”.

Er werden 953 monsters genomen, die als volgt kunnen worden ingedeeld:
De fraudegevallen in 2020 kunnen volgens deze fraudetypes worden ingedeeld:

Fraudetype Algemeen totaal (%)
Etikettering, traceerbaarheid, bewaaromstandigheden 13,4
FEED 0,3
Identificatie en registratie, paardenpaspoort 7,5
Hormonen, residuen, doping bij dieren 12,2
Niet-dierlijke residuen 7,0
Illegale handel in geneesmiddelen en illegale uitoefening van de diergeneeskunde 5,6
Illegale handel in levende dieren 6,3
Illegale handel in levensmiddelen 17,8
Pesticiden 9,2
Andere (illegaal slachten, certificering, klachten, valse identiteit, ...) 8,1
Voedingssupplementen en postpakketten 12,6Realisaties in 2020

De NOE kon in 2020 673 dossiers afsluiten. De controleurs stelde 2151 PV's op, waarvan 512 van het type vaststelling/overtreding (24%).

In 19% van de dossiers werd er samengewerkt met het Openbaar Ministerie, ofwel in de informatiefase, ofwel in de onderzoeksfase.
Er werden in samenwerking met de politie meer dan 50 visitaties en huiszoekingen uitgevoerd.

In het kader van de werkgroep “Food Fraud Workgroup” van de Europese Commissie werden diverse meldingen van fraude of informatie over fraude doorgegeven onder de Europese lidstaten. In België beheert de NOE het AAC-FF (het Europees elektronisch meldingssysteem voor 'food' fraude). Er werden 62 meldingen ontvangen door de NOE en deze hebben op hun beurt 62 meldingen uitgestuurd via het AAC-FF.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren