www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLControle van reizigers bij de douane Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.04.2021

In samenwerking met de Douane, het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid, heeft het FAVV meegewerkt aan de versterkte controle van reizigersbagage in de luchthavens van Zaventem, Charleroi (Gosselies), Oostende en Bierset. De controles gaan na of passagiers de regels naleven m.b.t. de invoer van vlees, planten, plantaardige en dierlijke producten en dieren, inclusief beschermde dier- en plantensoorten in het kader van de CITES reglementering (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Verder werd tijdens deze controles ook aandacht geschonken aan de illegale invoer van geneesmiddelen en cosmeticaproducten. Deze actie werd “BACON-actie” genoemd. (Bagage Controles).

Het is belangrijk om te vermelden dat de BACON-acties niet in de plaats komen van de douanegrenscontroles, maar alleen dienen om de douanebeambten op te leiden en vragen te beantwoorden. Het zijn dus extra controles naast de routinecontroles. Bovendien is het FAVV niet bevoegd voor CITES-aangelegenheden.

Bij 77 passagiers (532 in 2017, 324 in 2018, 538 in 2019) werden in 2020 door het FAVV, het FAGG of de FOD Volksgezondheid producten in beslag genomen en dit tijdens 3 controles (34 in 2017, 25 in 2018, 35 in 2019):

  2018 2019 2020
Voedingsmiddelen (vlees, vis, melkproducten, fruit…) 1.133,5 kg 3.142,85 kg 315,80 kg
Cosmeticaproducten 596 1.344 -
Geneesmiddelen 427 1.678 11

In het kader van een preventie- en sensibiliseringscampagne gericht op de bestrijding van hondsdolheid, werden controles bij gezelschapsdieren uitgevoerd: 11 gezelschapsdieren werden gecontroleerd in 2020, tegenover 7 in 2017, 1 in 2018 en 9 in 2019. 10 katten werden teruggestuurd naar Doha, het land van oorsprong, omdat ze niet voldeden aan de geldende regels voor commercieel vervoer.

Als gevolg van de coronacrisis zijn in 2020 slechts 3 BACON-acties uitgevoerd. Enerzijds is het aantal passagiers uit derde landen vrij beperkt en anderzijds laten de huidige maatregelen (werken in bubbels, vermijden van contacten) dit soort acties niet toe.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren