www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLGewasbeschermingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.06.2021

In 2020 werden voor pesticiden 74 dossiers behandeld, wat neerkomt op 10% van de dossiers die door de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV werden behandeld.


Controleacties op de invoer van gewasbeschermingsmiddelen

In de strijd tegen de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen (niet-toegelaten of vervalste producten), voert de NOE verschillende controleacties uit. Hiervoor werkt de dienst samen met de havenautoriteiten, de douanediensten, de grenscontroleposten, de autoriteiten van de andere Europese Unie Lidstaten, EUROPOL, ...

Zoals op de volgende kaart te zien is, speelt België een zeer belangrijke rol in de handel in actieve stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De haven van Antwerpen is namelijk de tweede belangrijkste haven binnen de Europese Unie voor de invoer van gewasbeschermingsmiddelen. Het overgrote deel van deze producten is bestemd voor andere lidstaten, maar na formulering en herverpakking keren sommige van deze producten terug om in België te worden verdeeld en gebruikt.

Figuur: Handel in actieve stoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de EU.
Handel in actieve stoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de EU


PESTIMPORT is een permanente actie voor de controle op de invoer van actieve substanties van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de NOE een documentencontrole uitvoert op de ingevoerde goederen die aan hen worden toegewezen door de douane. Van zodra er een verdenking bestaat of een non-conformiteit wordt vastgesteld, wordt een grondig onderzoek opgestart om de passende maatregelen te kunnen nemen (inbeslagname van producten, bemonsteringen en analyses, overleg met de autoriteiten van de lidstaten van bestemming van de producten).

In 2020 werden 191 zendingen, voor een totaal van 3.217 ton producten, door de NOE gecontroleerd.


Silver Axe

Europol heeft de vijfde editie van Operatie Silver Axe gecoördineerd, waarbij twee keer zo veel illegale producten in beslag zijn genomen als in 2019. Bij deze jaarlijkse operatie, die gericht is tegen illegale handel en namaakpesticiden, waren van 13 januari tot 25 april 32 landen betrokken. In 2020 is in het kader van deze operatie op Europees niveau 1.346 ton geblokkeerd.

De NOE neemt al sinds de start in 2015 deel aan deze internationale operatie. Tijdens deze actie Silver Axe V heeft de NOE 153 importen gecontroleerd, voor een totaal van 2.631 ton. Van de 1.346 ton die door de 32 deelnemende landen in beslag zijn genomen, heeft de NOE 816 ton bestrijdingsmiddelen en actieve stoffen geblokkeerd, d.w.z. 60% van de totale hoeveelheden in deze Europese operatie.

Met de versterking van de NOE en de oprichting van een specifieke cel voor bestrijdingsmiddelen heeft België het voortouw genomen bij deze invoercontroles. In maart 2020 heeft de NOE een uitzonderlijke inbeslagneming van 778 ton verricht.


Resultaten Pestimport en Silver axe

NB 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Silver Axe 40 17 20 26 53 153
Pestimport 88 66 62 170 123 38
- 128 83 82 196 176 191

Hoeveelheid (T) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Silver Axe - - 350 287 1.600 2.631
Pestimport - - 846 1.350 1.700 586
Checked - - 1.197 1.637 3.300 3.217

In beslag genomen (T) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Silver Axe - - 55,5 30 4 675
Pestimport - - 0 51 84 10
- - - 56 81 88 685*

Duurtijd (dagen) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Silver Axe 7 14 14 14 60 90
Pestimport 365 365 365 365 365 365

* Bijgewerkt op 1 januari 2021


Actie gewasbeschermingsmiddelen op internet

Bij fraudebestrijding moet ook aandacht worden gegeven aan wat er op het internet gebeurt. De NOE begon daarom een controleactie met betrekking tot de online verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Deze actie heeft geleid tot 21 fraudemeldingen in 2020, die werden opgevolgd door de NOE, de LCE's of de cel e-commerce van het FAVV. Er is echter geen verkoop van of handel in illegale pesticiden via het darkweb aangetoond.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren