www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLWegcontroles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.05.2021

De Nationale Opsporingseenheid (NOE) neemt op vraag van de lokale en de federale politie geregeld deel aan wegcontroles wanneer die duidelijk multidisciplinair van aard zijn en werkt hiervoor samen met andere diensten (RVA, douane…). Meestal zijn controleurs en inspecteurs van de LCE ook aanwezig bij deze wegcontroles.

Ook in 2020 organiseerde de NOE in samenwerking met de motorteams van de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) grensoverschrijdende wegcontroles. Deze vonden plaats langs de E19 ter hoogte van Minderhout, langs de E34 ter hoogte van Postel, langs de E314 ter hoogte van Boorsem en langs de A12 in Berendrecht. Hoewel er 12 wegcontroles waren gepland konden er door de coronapandemie maar 6 met NVWA worden uitgevoerd.

In het voorjaar van 2020 namen de NOE en LCE Antwerpen 12 keer deel aan controles aan de Nederlandse grens, die door de politiediensten en douane werden uitgevoerd in het kader van de corona-reisbeperkingen. Hierbij stelden wij bij een opmerkelijk groot aantal (18 %) van de gecontroleerde voertuigen inbreuken vast, dit leidde o.a. tot een inbeslagname en vernietiging van ongeveer 18 ton aan voedingsmiddelen.

Niettegenstaande de gekende problematiek voerden wij in 2020 toch een aanzienlijk aantal wegcontroles uit. In totaal werden 30 wegcontroles uitgevoerd waarbij 728 voertuigen werden gecontroleerd. Bij 15,8 % (115 voertuigen) van de gecontroleerde voertuigen werden er door het FAVV overtredingen vastgesteld waarvoor PV’s of waarschuwingen werden opgemaakt.

De stijging van het aantal inbreuken (de voorgaande jaren schommelde dit rond de 10 %) ligt vermoedelijk aan het gegeven dat bij de corona-grenscontroles alle voertuigen werden gecontroleerd, waardoor de kans groter is om zaken vast te stellen. Dit tegenover andere wegcontroles waarbij voertuigen uit het rijdend verkeer worden gehaald.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren