www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLInternationale relaties - Export Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.06.2021

Het FAVV is internationaal actief en beschikt over een netwerk dat toelaat het Europese en internationale beleid mee vorm te geven, het imago van de Belgische producten te garanderen en ook de uitvoer van Belgische producten te faciliteren. Het FAVV wordt beschouwd als een performante overheid en geldt als een internationaal voorbeeld.

In 2020 heeft het FAVV geen buitenlandse delegaties kunnen ontvangen noch zelf buitenlandse bezoeken aan derde landen gebracht. Ook hier hadden de maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie een invloed, onder meer door de beperkingen die er gelden voor verplaatsing tussen derde landen en de Europese Unie en de verplichte maatregelen die gelden binnen België.

Op initiatief van de Europese Commissie werd als alternatief een virtueel studiebezoek varkenspest voor de Thaise autoriteiten georganiseerd in het kader van de Belgische bestrijding van Afrikaanse varkenspest. Het FAVV ontving ook de vraag van andere landen, zoals China, om een virtueel inspectiebezoek te organiseren. De COVID-19-pandemie creëerde dus opportuniteiten voor alternatieve – maar even efficiënte – inspectiemethodes als aanvulling op de fysieke inspecties en heeft deze in een stroomversnelling gebracht. Ook in 2021 is het FAVV van plan om deze virtuele inspectiebezoeken verder te zetten en zo te kunnen inspelen op de wensen van derde landen en de Belgische export een boost te geven. Het gebruik van deze nieuwe technologieën zou het FAVV ook na deze COVID-19-pandemie kunnen verder helpen bij de bevestiging van zijn transparantie.

Het Agentschap besteedt niet enkel bijzondere aandacht aan het behoud van de huidige Belgische exportmarkten, maar ook aan het openstellen van nieuwe markten: in 2020 werd een nieuwe uitvoer mogelijk van 30 verschillende soorten producten naar 26 derde landen.Brexit

De EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een akkoord gesloten m.b.t. de terugtrekking van het VK uit de EU die op 1 februari 2020 in werking trad. Sindsdien is het Verenigd Koninkrijk niet langer een lidstaat van de Europese Unie.
Dit terugtrekkingsakkoord had echter een overgangsperiode voorzien die op 31 december 2020 is afgelopen. Tijdens deze overgangsperiode bleven de EU-regels van toepassing op de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en zijn beide partijen blijven onderhandelen over een nieuw regelgevend kader voor hun betrekkingen na 1 januari 2021.
Op 30 december 2020 hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een handels- en samenwerkingsakkoord ondertekend. In afwachting van de bekrachtiging ervan door het Europees Parlement, is dit akkoord voorlopig in werking getreden op 1 januari 2021.
Sinds januari 2021 bepaalt dit akkoord de regels die in een aantal domeinen van toepassing zijn op de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. De EU-wetgeving is sinds 31 december 2020 om middernacht niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord hebben gesloten, werden de douaneformaliteiten, alsook de sanitaire en fytosanitaire controles opnieuw ingesteld voor het vervoer van goederen.
Sinds 1 januari 2021 moeten dus in- en uitvoercontroles worden uitgevoerd zoals dit het geval is voor de handel met elk derde land. Om de continuïteit van de in- en uitvoer te kunnen blijven verzekeren, en tegelijk de gezondheidsgaranties aan beide kanten van het Kanaal te waarborgen, heeft het FAVV zich goed voorbereid op deze nieuwe situatie.
Zodra de ministerraad de middelen daarvoor had goedgekeurd, op basis van een impactanalyse en een voorstel van het Agentschap en zijn voogdijminister, is het FAVV onmiddellijk begonnen met de aanwerving van extra personeel, heeft het een Brexit-website online gezet en werd een contactcenter opgericht. De aanwerving en opleiding van extra personeel werd in 2020 afgerond en het FAVV heeft intensief deelgenomen aan webinars om Belgische bedrijven te informeren en te sensibiliseren over de gevolgen van de Brexit voor hun activiteiten. Het FAVV staat bovendien in nauw contact met de Commissie en de meest betrokken andere lidstaten om de effecten van de Brexit op de in- en uitvoer van agrovoedingsmiddelen op te volgen en een gelijkwaardig speelveld te kunnen garanderen.
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren