www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NLVoedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 09.06.2021

Voedseltoxi-infecties zijn infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van gecontamineerde voeding of water. Meestal zijn microbiologische contaminaties de oorzaak. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.

In 2020 werden er 333 CVTI’s gemeld: 1.262 personen waren betrokken, waarvan er 27 gehospitaliseerd werden. Er waren twee overlijdens, waarbij het ging om oudere mensen. Er kon hierbij geen link met voeding worden aangetoond. De impact van de coronamaatregelen (sluiting van scholen, telewerk,…) en vooral de sluiting van de horeca en kantines verklaart het lager aantal CVTI’s. De cijfers worden naar jaarlijkse gewoonte ook gerapporteerd aan EFSA (European Food Safety Authority).


Aantal gemelde CVTI’s
In slechts 6 gevallen was er een sterke aanwijzing dat voeding aan de oorzaak lag van de uitbraak. De sterke aanwijzing is gebaseerd op analyse van voedselresten of door het onderzoeken van de zieke personen.


Pathogeen Aantal CVTI's Aantal
zieken
Aantal
gehospitali-
seerd
Aantal overlijdens Sterke evidentie van relatie zieke met voeding Betrokken voeding bij sterke evidentie
Bacillus cereus 2 20 0   1 Gemengde voeding
Staphylococcus coagulase + 1 3 0 0 1 Gemengde voeding
Campylobacter 3 10 0 0 0 -
Clostridium perfringens 1 21 0 0 0 -
Clostridium botulinum 1 1 1 0 1 Honing
STEC 3 17 14 1 0 -
Biogene amines: Histamine 2 12 0 0 1 Visserijproducten
Norovirus 1 151 0 0 1 Groenten en afgeleide producten
Salmonella 2 11 6 1 1 Vlees en afgeleide producten van varken
Ongekend 317 1.016 6 0 0 -
Totaal 333 1.262 27 2 6 -
Bron: Sciensano


Plaats van voorkomen CVTI’s


* Andere (5,7%), ambulant (1,8%), school/kinderdagverblijf (1,2%), kantine/bedrijrestaurant (0,6%), kermis/festival (0,6%), onbekend (0,6%), ziekenhuis/zorginstelling (0,3%), kamp/picknick (0,3%).


Het aantal CVTI’s wordt vermoedelijk onderschat. De reden hiervoor is het niet altijd mogelijk is om met zekerheid een verband te leggen tussen een CVTI en voedsel. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker wanneer slechts milde symptomen zich voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.

   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren