Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Zijn autocontrolesysteem (ACS) laten valideren > Autocontrole-audit
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 
 
Autocontrole-audit


 

De audit is bedoeld:
- ofwel tot de validatie van een autocontrolesysteem door het FAVV;
- ofwel tot de certificatie van een autocontrolesysteem door een OCI geaccrediteerd door Belac en
  erkend door het FAVV.

 

Audit door het FAVV


 

De operator kan zijn autocontrolesysteem laten auditeren door het FAVV. Hieroor moet een aanvraag ingediend worden met het "formulier voor de aanvraag" (DOC) , zoals uitgelegd in de Auditprocedure (2015/773/PCCB) (PDF) van 01/01/2016. Deze procedure beschrijft niet alleen hoe een audit moet aangevraagd worden maar ook hoe een audit wordt uitgevoerd en gefinaliseerd.

Nuttige documenten:

  • Technische specificatie voor het bepalen van de auditduur en frequentie in het kader van de validatie van autocontrolesystemen : zie pagina OCI
 
 

 

Audit door een OCI

 

De operator kan zijn autocontrolesysteem ook laten auditeren door een OCI. Het aanvraagformulier en de auditprocedure zijn beschikbaar bij de OCI's. De contactgegevens van de OCI's staan bij de specifieke audittools per acitviteitensector (link hieronder bij "hulpmiddelen").

   
Nuttige documenten in geval van audit door een OCI
   

 

 

Hulpmiddelen

 

 
Generieke audittools voor de sectoren zonder gids
   
   

 

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.04.2021   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet