www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Over de ziekte Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 04.06.2020

Oorsprong
Klinische symptomen
Overdracht
Behandeling
Vaccinatie
Praktische fiche
Voorlichtingsfilm
Oorsprong
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een virusziekte die wordt veroorzaakt door een asfivirus van de familie van de Asfarviridae.
In Europa treft deze ziekte varkens en everzwijnen. De ziekte is niet besmettelijk voor de mens.Klinische symptomen

Naargelang de virulentie van de betreffende stam doet AVP zich voor onder verschillende vormen:

 • Peracute vorm: hoge koorts, anorexia, lethargie, plotse dood (zelfs zonder symptomen);
 • Acute vorm: hoge koorts, anorexia, lethargie, hematologische stoornissen die gepaard gaan met onderhuidse bloedingen en geelzucht, diarree, snelle dood (binnen de 6–15d) en een sterftecijfer dat kan oplopen tot bijna 100%;
 • Subacute vorm: minder hevige symptomen met een lager sterftecijfer en waarbij de dood na langere tijd (7-20d) intreedt;
 • Chronische vorm: onopgemerkt klinisch beeld met onduidelijke tekenen dat evolueert over meerdere maanden.

Het huidige AVP-virus (genotype 2) dat momenteel circuleert in Europa en Azië presenteert zichzelf voornamelijk in de acute vorm, en in sommige gevallen in de  peracute of subacute vorm. Eens de ziekte een varkensbedrijf binnen komt, zal de ziekte niet noodzakelijk snel verspreiden binnen dit bedrijf (1 à 2 weken na de introductie van het virus is 10% van de varkens besmet). Echter, hoe langer het virus circuleert, hoe meer varkens uiteindelijk besmet zullen worden.
Van alle besmette varkens zal 90% sterven, al dan niet na het vertonen van symptomen.

Ook bij everzwijnen is dit het geval.
Het virus overleeft bovendien zeer lang in de omgeving, en dan voornamelijk in karkassen, waardoor het een gevaar vormt voor andere varkens of everzwijnen.Overdracht

Het AVP-virus is aanwezig in het bloed, de weefsels, de urine, de uitwerpselen, de uitscheidingen en afscheidingen van zieke dieren. Bovendien overleeft het virus zeer lang in onvoldoende verhit, gedroogd, gezouten en bevroren besmet varkensvlees.

Het virus is zeer resistent in de omgeving en kan op de volgende manieren worden overgedragen:

 • Directe overdracht
  • Rechtstreeks contact met een ziek dier (bij het binnenbrengen van besmette dieren vanuit een ander bedrijf, contact met wilde everzwijnen in bedrijven met vrije uitloop);
  • Rechtstreeks contact met een karkas van een besmet dier.
 • Indirecte overdracht
  • Opname via besmet voeder (onvoldoende verhit vlees, bijvoorbeeld in keukenafval);
  • Mechanische verspreiding via besmet materiaal (kledij, laarzen, voertuigen: bloed is zeer besmettelijk!);
  • Iatrogeen (via niet-steriele naalden gebruikt bij het behandelen van meerdere dieren);
  • Besmette teken van de genus Ornitodorus (niet in België aanwezig).

 


Behandeling
Er bestaat geen specifieke behandeling voor AVP.Vaccinatie

Er bestaat geen vaccin tegen AVP voor preventieve vaccinatie.Praktische fiche

Zie fiche "Afrikaanse varkenspest".

 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV