www.afsca.be       FAVV - BREXIT
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL  Hebt u een vraag over de invoer vanuit of de uitvoer naar het VK? Stel ze dan hier! Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.12.2020

Opmerking: het FAVV is enkel bevoegd voor de (fyto)sanitaire in- en uitvoercontroles en kan enkel vragen met betrekking tot deze onderwerpen beantwoorden. Voor andere vragen over internationale handelsactiviteiten (o.a. douaneformaliteiten) moet u zich wenden tot de bevoegde diensten.

            De velden gemarkeerd met een asterisk (*) zijn verplicht.
Naam van de organisatie*:
ON en VEN-nummer:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail*:Onderwerp van uw vraag*:

Aard van het product / de producten*:
  Plant of plantaardig product
  Dier of dierlijk product
  Bestemd voor menselijke consumptie
  Diervoeding
  Verwerkt? Zo ja, hoe? (bv. hittebehandeling):

GN code(s) van de producten (als u die kent):Meer uitleg over het product / de producten (bv. diepgevroren lasagne)*:
Uw vraag*:


 
   
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Info voor export: Lokale controle-eenheden (LCE) van het FAVV
Info voor import: Grenscontroleposten (GCP) van het FAVV
Algemene info: Contactcenter Brexit - Via het online formulier of via email brexit@favv.be
Tel.: 02/211 98 98 - Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.00 tot 16.30 uur.