Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Auditcomité
Auditcomité


  Het Auditcomité van het FAVV heeft zijn wettelijke basis in het Koninklijk Besluit van 20/12/2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV.

Het Auditcomité van het FAVV heeft als opdracht het Directiecomité bij te staan door toezicht te houden op de werking van het FAVV. Zij verwerft hierbij een globaal zicht op alle audits en verwerkt dit in haar jaarlijks activiteitenverslag. Dit verslag geeft een beschrijving en evalueert de auditactiviteiten van het afgelopen jaar.

Het behoort onder meer tot de taken en bevoegdheden van het Auditcomité om :

De werkingsmodaliteiten van het Auditcomité zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van het Auditcomité.

Het Auditcomité van het FAVV vergadert driemaandelijks. Het diensthoofd van interne audit neemt het secretariaat waar van dit Auditcomité.

Sinds 2010 houdt een gemeenschappelijk Federaal Auditcomité (ACFO) voor alle federale diensten ook toezicht op de activiteiten van de interne audit. Het gaat om een onafhankelijk raadgevend orgaan in dienst van de federale regering dat bijdraagt tot het goed beheer van de federale overheidsdiensten en erop toeziet dat de federale overheidsdiensten het geld van de bijdrageplichtigen goed besteden.


Samenstelling van het Auditcomité
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.07.2022    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet