Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité > Samenstelling
Samenstelling van het Raadgevend Comité


Effectieve leden

  Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

    Sigrid Lauryssen
Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

    Joost Vandenbroucke
Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop

    Bert Stevens
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)

    Sébastien Storme
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

   
Beweging.net

    Dominik Roland
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)
     
    Peter Van Bossuyt
Belgische Federatie van voedselbanken (BFVB)Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

    Els Goossens
Boerenbond (BB)

    Hendrik Vandamme
Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

 

 

Thomas Demonty
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


   

Aurélie Noiret

Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

     
    Sofie Vandewijngaarden
BioForum Vlaanderen
Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding

    Katrien D'hooghe
Belgian feed Association (BFA)Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen

    Johan Hallaert
FEVIA

    Lien Callewaert
Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL)

   

Noémi Van Bogaert

VEGEBE


   

Michael Gore

FEBEV
Vertegenwoordigers van de organisaties van de chemische nijverheid

    Peter Jaeken
Belplant

    Nele Plas
IPV (verf-, vernis- en drukinktenindustrie)Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel

    Gert Van Loock
Comeos

    Veronique Bert
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)

    Myriam Fonck
Fédération nationale des Unions de Classes moyennes (UCM)

    Ivan Claeys
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

    Ann De Craene
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

    Eddy Van Damme
Belgische Confederatie B.B.C.I.Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector

    Eve Diels
Horeca Vlaanderen

    Pierre Poriau
FED. HoReCa WallonieVertegenwoordiger van de transportsector

   

Kathleen Spenik

Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra)
Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

    Daphné TamigniauxVertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

    Luc Ogiers

    An SpitaelsVertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen

   

Katrien Cooman

Vlaamse Overheid


    Patricia De Clercq
Vlaamse Overheid

   
Waals Gewest

    Nathalie Claes
Franse Gemeenschap

    Wien Nijs
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    Laura Piraprez
Duitstalige GemeenschapNaar boven


Plaatsvervangende leden


   

Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties

    Gwendolyn Maertens
Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

    Nathalie De Cock
Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop

    Jan Velghe
Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (AB-REOC)

    Sandra Rosvelds
Beweging.net

    Vinnie Maes
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

    Sylvia Logist
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

    Gaëtane Demeure
Belgische Federatie van voedselbankenVertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie

    Guy Vandepoel
Boerenbond

    Peter De Swaef
Algemeen Boerensyndikaat (ABS)

   
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)

 

 

Aline Lecollier
Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA)


    Sophie Engel
BiowallonieVertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding

    Evelien Mortaignie
Belgian feed Association (BFA)Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen

    Imke Van den Broeck
Voedingsindustrie (FEVIA)

    Lambert De Wijngaert
Belgische Brouwers

   

Guy Gallet

Choprabisco


    Anneleen Vandewynckel
FenavianVertegenwoordiger van de organisaties van de chemische nijverheid

    Johan De Haes
Pharma.be

    Olivier Van Volden
essenscia.beVertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel

    Nathalie De Greve
Comeos

    Luc Ardies
Unie van Zelfstandige Ondernemers – UNIZO

    Sophie Bôval
Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM)

    Philippe Bouillon
Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België.

    Luc Vanoirbeek
Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)

    Albert Denoncin
Belgische Confederatie B.B.C.I.Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector

    Anthony Van Der Hooft
Horeca Vlaanderen

    David Hagenaars
Fed. Ho.Re.Ca. BruxellesVertegenwoordiger van de transportsector

    Lode Verkinderen
Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

    Fabien BolleVertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

    Valérie Bastin

    Eric SonnetVertegenwoordigers van elk van de gewesten en gemeenschappen

    Lynn Biermans
Vlaamse overheid

 

 

Lieven Van Waes
Departement Landbouw en Visserij

    Christine Anceau
Waals Gewest

    Dupuis Marleine
Franse Gemeenschap

    Jurgen Denys
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

    Wengenroth Marion
Duitstalige Gemeenschap
Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.09.2023    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet