Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité > Verslagen en documenten van de vergaderingen
Verslagen en documenten van de vergaderingen Jaar:


 
Datum
Verslagen en bijlagen
28/11/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit - PFAS

- Punt B1. DIFA: in dialoog met de gebruikers

- Punt B2. Feedback werking AMCRA

- Punt B3. Resultaten NOE

- Punt B4. Jaarverslag administratieve boetes

- Punt B5. Aanwervingsbeleid BMO

- Punt B6. Voorbereiding gemengde vergadering WetCom-RC

- Punt 3 : Varia

25/10/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt A1. Mandaatwijzigingen (2) Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Punt B1. Controleresultaten 1ste semester 2023

- Punt B2. Globodera – Grondbemonstering door het FAVV

- Punt B3. Vergaderkalender 2024

- Punt 3 : Varia

  • EU-Voorzitterschap – programma en prioriteiten
26/09/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt A1. Mandaatwijziging Franse Gemeenschap (PL)

- Punt B1. Advies omtrent betrouwbaarheid analyses i.k.v. autocontrole (presentatie + bijlage) + traceerbaarheid (presentatie)

- Punt B2. Advies sectorale bemonsteringsplannen

- Punt B3. Nieuw grafisch charter FAVV – Smiley 2024

- Punt B4. Financiering – Heffingen: realisaties campagne en stand van zaken; Retributies: realisaties

- Punt B5. Budget – Verslag van het opvolgingscomité en de jaarrekeningen 2022 + budget 2024

- Punt B6. Sanctiebeleid inzake inbreuken op de reglementering inzake voedselveiligheid

- Punt 3 : Varia

04/07/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt B1. Meerjarig analyseprogramma

- Punt B2. Barometers jaarverslag 2022

- Punt B3. Stand van zaken export 3e landen + behandelde dossiers

- Punt 3 : Varia

  • Opmerkingen jaarverslag
31/05/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt B1. KB Retributies betreffende opdrachten toevertrouwd aan de Gewesten voor beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (nota aan de leden + Ontwerp KB + Bijlage)

- Punt B2. MB tot aanduiding van de organisaties, sectoren en hun mandaten van het RC ingesteld bij het FAVV

- Punt B3. Stand van zaken ACS, sectorgidsen en smiley

- Punt B4. Interne/externe audits + conclusies auditprogramma

- Punt B5. Feedback SciCom

- Punt 3 : Varia

25/04/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt A1. Mandaatwijziging TLV

- Punt A2. Mandaatwijziging Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België

- Punt B1. Cijfers meldpunt 2022

- Punt B2. Evaluatie aanwervingsbeleid FAVV m.b.t. gedelegeerde activiteiten aan BMO's

- Punt B3. Jaarverslag ombudsdienst

- Punt B4. Overzicht activiteitenrapport

- Punt 4 : Varia

29/03/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt 3 : Nieuwe wijze verslaggeving

- Punt A1. Start Heffingencampagne 2023

- Punt A2. Mandaatwijziging FWA

- Punt A3. Mandaatwijziging Duitstalige Gemeenschap

- Punt A4. Cijfers meldpunt 2022

- Punt B1. Realisatie controleplan

- Punt B2. Analyse en evolutie recalls

- Punt B3. Opheffing alternatief ACS

- Punt B4. Jaarverslag voorlichting- en begeleidinscel

- Punt B5. Nieuw grafisch charter FAVV

- Punt B6. Resultaten oefening vaste punten jaarkalender

- Punt B7. (Re)visie autocontrole

- Punt 4 : Varia

  • Toelichting insteek advies 02-2023 en verder gebruik advies door het FAVV
24/02/2023

Gemeenschappelijke vergadering Wetenschappelijk Comité en Raadgevend Comité

- Presentatie Lieve Herman, Voorzitster Wetenschappelijk Comité

- Presentatie Professor Pieter Spanoghe, UGent

- Presentatie Ken Houben, FAVV

- Presentatie Peter Jaeken, Belplant

- Presentatie Ann De Craene, VBT

- Presentatie Gwendolien Maertens, Test-Aankoop
25/01/2023

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt A1. Administratieve vereenvoudiging: stand van zaken lopende campagne (Presentatie + bijlage)

- Punt B1. KB Monsterneming

- Punt B2. Voorbereiding gemengde vergadering 24 februari 2023

- Punt B3. Feedback wetgevend werk (deel I en deel II)

- Punt B4. Evaluatie werking Raadgevend Comité

- Punt B5. Wijzigingen KB Autocontrole (explicatieve nota + presentatie)

- Punt 3 : Varia

 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.11.2023   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet