Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Comités > Raadgevend Comité > Verslagen en documenten van de vergaderingen
Verslagen en documenten van de vergaderingen Jaar:


 
Datum
Verslagen en bijlagen
29/09/2022

Verslag

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt A1. Meerjarig analyseprogramma 2023 (presentatie + bijlage)

- Punt A2. Mandaatswijzigingen

- Punt B1. KB Monsterneming (presentatie + ontwerp KB)

- Punt B2. Aanvraag mandaat RC UPV en DeVa

- Punt B3. Operatorenenquête (presentatie)

- Punt B4. Verslag van het opvolgingscomité en jaarrekeningen 2021 + budget 2023

- Punt B5. Update export 3e landen + behandelde dossiers

- Punt B6. Defintie van "lokaal" in geografische zones met specifieke en natuurlijke beperkingen                            (presentatie + explicatieve nota + bijlage I)

- Punt 3 : Varia

28/06/2022

Verslag  +  Advies KB Retributies

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt B1. KB Retributies (presentatie - explicatieve nota en ontwerp KB)

- Punt B2. Stand van zaken KB Monsterneming

- Punt B3. Aanvraag mandaat RC FEGRA en organisatie ambulante handel

- Punt B4. Meerjarig analyseprogramma 2023 (presentatie + bijlage)

- Punt B5. Activiteitenverslag auditcomité 2021

- Punt B6. Feedback Wetenschappelijk Comité

- Punt 3 : Varia

24/05/2022

Verslag + Advies KB Inspectiefrequentie:

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt B1. Infosessie Difa

- Punt B2. KB Inspectiefrequentie (presentatie - explicatieve nota en ontwerp KB)

- Punt B3. Verdeling van de heffingkosten tussen sectoren

- Punt B4. Jaarverslag ombudsdienst

- Punt 3 : Varia

30/03/2022

Verslag :

- Punt 1 : Dagorde

- Punt 2 : Actualiteit

- Punt A1. Start heffingencampagne 2022

- Punt A2. Stand van zaken ACS, sectorgidsen en Smiley

- Punt A3. Procedure bedreiging en agressie

- Punt A4. Mandaatwijzigingen effectief lid FWA en plaatsvervangend lid Test-Aankoop

- Punt B1. Recalls: analyse en evolutie

- Punt B2. Jaarverslag voorlichtings- en begeleidingscel

- Punt B3. Jaarverslag meldpunt voor de consument

- Punt B4. Realisatie controleplan

- Punt B5. Retributies verbonden aan keuring Spuittoestellen

- Punt B6. KB Monsterneming

- Punt 3 : Varia

25/02/2022

Gemengde vergadering RC/WetCom

- Présentaties :

1. “Whole Genome Sequencing voor de opsporing van voedselgebonden uitbraken en bacteriële risico evaluatie: inleiding en voorstelling SciCom Advies”

Lieve Herman (Wet Com)

2. “One Health approach in the molecular surveillance of foodborne pathogens for outbreak detection and investigation at EU level”

Mirko Rossi  (EFSA)

3. Introductie van WGS in het voedselveiligheidsbeleid”

Vera Cantaert (FAVV )

4. “WGS : welke (mogelijke) impact voor de voedingssector ?”

Imke Van den Broeck (FEVIA)


26/01/2022
Verslag
  - Punt 1 : Goedkeuring dagorde (DOC)
  - Punt 2 : Actualiteit
  - Punt 3 : Evaluatie werking Raadgevend Comité (PPT)
  - Punt 4 : Voorstel verdere aanpak Sectorale Bemonsteringsplannen (PDF)
  - Punt 5 : Voorbereiding gemengde vergadering februari
  - Punt 6 : Resultaten 1ste en 2de trimester NOE (PPT)
  - Punt 7 : Interne procedure Salduz (PPT)
- bijlage (PDF)
  - Punt 8 : Feedback Wetgevend Werk
- deel 1 (PPT)
- deel 2 (PPT)
  - Punt 9 : Korte samenvatting DIFA (PPT)
  - Punt 10 : Varia:
  • Teams- kanaal communicatienetwerk (PPT)
  • Operatorenenquête
  • Vervanging Freya Fonteyn (TLV) door Kathleen Spenik (Febetra) als effectieve lid. 
  • Vervanging van Evelien Decuypere (Vlaamse Overheid) door Lieven Van Waes (Departement Landbouw en Visserij) als plaatsvervangend lid
  • Vervanging van Georges Van Keerberghen door Guy Vandepoel (Boerenbond) als plaatsvervangend lid
 


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.10.2022   |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet