Uitvoering van de activiteiten

Wat denkt u over volgende stellingen?

TOP

Positieve waardering voor het werk van het FAVV

  • 90% van wie er zich een mening over kan vormen, meent dat FAVV goed werk levert inzake het beheer van incidenten, een significante stijging van 5% i.v.m. 2013
  • Significant meer mensen (72% vs. 56% in 2013) stellen dat het FAVV haar informatieopdracht voldoende invult

Volgens 92% van de consumenten zijn voedingsmiddelen in België over het algemeen veilig

  • 77% zegt de controles in de Belgische voedselketen voldoende streng te vinden, een gevoelige verbetering t.o.v. 2013 (70%)
  • Net als in 2013 meent 66% dat er voldoende controles worden uitgevoerd, maar 1 op de 3 vindt dus van niet
  • Franstalige consumenten zijn kritischer, net zoals in 2013, ze zijn minder overtuigd van de veiligheid van de voeding en dringen dan ook sterker aan op meer controles
Akkoord
+ Volledig akkoord
2016
2010 2013 2016 N % geen
mening
Over het algemeen zijn voedingsmiddelen in België veilig - 89% 92% 928 7%
Het Voedselagentschap beheert de incidenten goed (bijvoorbeeld bij verontreiniging van voedingsmiddelen) 81% 85% 90% 757 24%
De controles in de Belgische voedselketen zijn voldoende streng 64% 70% 77% 867 13%
Het Voedselagentschap geeft genoeg informatie 55% 56% 72% 782 22%
Er worden voldoende controles uitgevoerd in de voedselketen in België 73% 66% 66% 859 14%
Akkoord
+ Volledig akkoord
2013 NL 2013 FR 2016 NL 2016 FR
Over het algemeen zijn voedingsmiddelen in België veilig 91% 86% 94% 87%
Het Voedselagentschap beheert de incidenten goed (bijvoorbeeld bij verontreiniging van voedingsmiddelen) 87% 82% 92% 84%
De controles in de Belgische voedselketen zijn voldoende streng 73% 65% 82% 71%
Het Voedselagentschap geeft genoeg informatie 57% 55% 72% 71%
Er worden voldoende controles uitgevoerd in de voedselketen in België 78% 46% 73% 53%
N=1321 (2010) / N=1226 (2013) / N=1000 (2016)
significant verschillend (betrouwbaarheid 95%)