Nut van de activiteiten

Hoe nuttig zijn volgens u de volgende activiteiten van het Voedselagentschap om de veiligheid van ons voedsel te verzekeren ?

TOP

De consument vindt de activiteiten die het FAVV uitvoert voor veilige voeding globaal nuttig tot zeer nuttig

  • Dat geldt in het bijzonder voor inspecties, controles van ingevoerde voedingsmiddelen en laboratoriumanalyses
  • Ruim 8 op de 10 vinden ook de informatieopdracht, de publicatie van inspectieresultaten en de ondersteuning van zeer kleine ondernemingen een belangrijke opdracht
  • Significant meer mensen (71% vs. 67% in 2013) geven aan dat ze controles op het rookverbod een cruciale taak vinden
  • Aan Vlaamse kant wordt het nut van inspecties en de ondersteuning van de korte keten nog groter geacht
Nuttig
+ Zeer nuttig
2016
2010 2013 2016 N % geen
mening
Inspecties (hygiëne, bewaaromstandigheden,…) 99% 97% 96% 964 4%
Controles van ingevoerde voedingsmiddelen 98% 98% 96% 962 4%
Laboratoriumanalyses van voeding 99% 97% 96% 957 4%
Onderzoek naar voedselfraude - 94% 91% 952 5%
Controles van uitgevoerde voedingsmiddelen 90% 91% 89% 957 4%
Ondersteuning/begeleiding van de zeer kleine ondernemingen of korte keten - - 86% 932 7%
De publicatie van de inspectieresultaten - - 85% 958 4%
De informatie opdracht - - 78% 935 6%
Controles op het rookverbod in restaurants 68% 67% 71% 951 5%
N=1321 (2010) / N=1226 (2013) / N=1000 (2016)
significant verschillend (betrouwbaarheid 95%)