Bezorgdheid over voedselthema's

In welke mate maakt u zich zorgen over de volgende voedselthema's ?

TOP

De bezorgdheid van de consument over voedselthema’s is over het algemeen wat kleiner geworden dan in 2013, vnl. wat betreft hormonen, dioxines en voedselfraude

De consument maakt zich het meest zorgen om:

  • Hygiëne (86% vs. 91% in 2013)
  • Bacteriële ziekteverwekkers (81%)
  • Pesticiden (bestrijdingsmiddelen) (78%)
  • Antibioticaresistentie (76%)

42% zegt weinig of niet bezorgd te zijn over GGO’s enerzijds en over houdbaarheidsdata anderzijds

De bezorgdheid van de consument over voedselthema’s vertoont socio-demografische verschillen

  • De bezorgdheid inzake voedselthema’s is stelselmatig groter bij vrouwen, lager opgeleide en oudere consumenten en bij mensen die gewoonlijk naar de voedingswinkel gaan
  • Franstalige consumenten tonen zich over de meeste thema’s meer bezorgd dan Nederlandstalige, wat in het bijzonder geldt t.a.v. GGO’s (69% respectievelijk 52%)
Eerder bezorgd
+ Zeer bezorgd
2016
2013 2016 N % geen
mening
Hygiëne 91% 86% 982 2%
Bacteriële ziekteverwekkers (Salmonella,… ) 83% 81% 978 2%
Pesticiden 80% 78% 973 3%
Antibioticaresistentie 77% 76% 961 4%
Hormonen in het vlees 76% 72% 968 3%
Dioxines 76% 72% 951 5%
Voedselfraude 76% 71% 958 4%
Additieven (kleurstoffen, conserveermiddelen, smaakversterkers,… ) 66% 65% 978 2%
GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) 59% 58% 942 6%
Houdbaarheidsdata ('te gebruiken tot' en 'ten minste houdbaar tot') 62% 58% 975 3%
Voedselverpakkingen 60% 58% 975 3%
Nieuwe voedingsmiddelen (insecten,… ) - 38% 911 9%
N=1226 (2013) / N=1000 (2016)
significant verschillend (betrouwbaarheid 95%)