Meldpunt van het FAVV

Kent u het meldpunt voor consumenten van het Voedselagentschap?

Zou u een beroep doen op dit meldpunt in geval van klachten of vragen?

De bekendheid van het FAVV Meldpunt blijft beperkt (8%), het potentieel gebruik groot (72%)

  • Er is geen verschil in bekendheid tussen Nederlands- en Franstaligen
  • Het percentage consumenten die zouden overwegen een beroep te doen op het FAVV Meldpunt, is kleiner dan in 2013
  • Dit potentieel gebruik is hoger in Vlaanderen en stijgt met de leeftijd, van 63% van de -30 jarigen tot 79% van de +50- jarigen
  • 8% van de Belgen meent in 2015 ziek te zijn geworden als gevolg van voedselconsumptie, maar slechts 4% van hen zegt naar aanleiding daarvan het FAVV Meldpunt te hebben gecontacteerd

Bent u sedert begin 2015 ziek geworden door het eten van voedsel in België?

2013

2016

Indien ja, welke actie heeft u toen ondernomen?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Van degenen die het voorbije jaar ziek geworden zijn, heeft 4% (3% in 2013) dit gemeld aan het meldpunt van het FAVV