Affiches van het FAVV

Kent u de affiches van het Voedselagentschap die verplicht uithangen in handelszaken en de horeca?

De bekendheid van de affiches "toelating" en "registratie" die verplicht uithangen in handelszaken en de horeca, is zeer sterk gestegen, van 39% tot 55% van de consumenten

  • De bekendheid is groter bij Franstaligen (59% vs. 52% van de Nederlandstaligen)
  • De bekendheid van de affiches is ook beduidend groter bij de jongere leeftijdsgroep (73% van de -30-jarigen) dan bij ouderen (42% van de +50-jarigen)