Informatie over voedselveiligheid

Via welke bronnen zoekt en vindt u informatie over voedselveiligheid ?

62% van de consumenten geeft aan dat ze voldoende geschikte informatie over voedselveiligheid vinden

  • Dat is een sterke, stijging t.o.v. 2013 (51%)
  • Nederlandstaligen (69%) geven in grotere mate aan voldoende geschikte informatie over voedselveiligheid te vinden dan Franstaligen (50%)
  • Het aandeel frequente gebruikers van de diverse bronnen om informatie over voedselveiligheid te zoeken en te vinden blijft grotendeels hetzelfde als in 2013
  • 53% stelt wel eens een beroep te doen op sociale media om de informatie te vinden, 75% op internet zoekmachines

Het gebruik van de informatiekanalen van het FAVV ligt hoger bij Franstalige consumenten

  • Het gebruik van de website van het FAVV (33% vs. 38%) en folders (27% vs. 39%) is gedaald ten opzichte van 2013
  • 13% zegt de website vaak tot zeer vaak te gebruiken om informatie over voedselveiligheid te vinden
  • Het gebruik van de Facebook/Twitter-pagina van het FAVV is gestegen (26% vs. 20%)
  • 25% van de consumenten geeft aan de nieuwsbrief van het FAVV wel eens te consulteren
TOP
Vaak
+ Zeer vaak
2016
2013 2016 N % geen
mening
Zoekmachines 34% 38% 948 5%
Televisie 33% 31% 954 5%
Kranten 29% 31% 945 6%
Radio 24% 24% 937 6%
Tijdschriften 22% 22% 943 6%
Sociale media - 21% 940 6%
De website van het FAVV (www.favv.be) 15% 13% 910 9%
Facebook- en/of Twitterpagina van het FAVV 5% 10% 916 8%
Nieuwsbrief van het FAVV (voor consumenten) - 9% 911 9%
Folders van het FAVV 10% 8% 894 11%
N=1226 (2013) / N=1000 (2016)
significant verschillend (betrouwbaarheid 95%)