FAVV-smiley

Kent u de FAVV-smiley die uithangt aan restaurants en winkels die hun zaak goed beheren wat voedselveiligheid betreft en die beschikken over een gecertificeerd autocontrolesysteem?

Verkiest u een restaurant of winkel dat beschikt over een FAVV-smiley?

De bekendheid van de FAVV-smiley is toegenomen van 16% tot 23% van de consumenten

  • Qua bekendheid zijn er geen verschillen naargelang taal, geslacht of leeftijd
  • Daartegenover staat dat significant minder consumenten (63% vs. 72% in 2013) een winkel of restaurant zegt te verkiezen omdat het over de FAVV-smiley beschikt
  • Franstaligen, vrouwen en oudere mensen vinden de FAVV-smiley meer relevant bij de keuze van winkel of restaurant dan andere groepen