Samenvatting

Samenvatting

Perceptie van het FAVV en voedselveiligheid bij Belgische consumenten 2016

Deze website biedt een overzicht van de resultaten van de bevraging van de Belgische consumenten met betrekking tot veilige voeding en de perceptie van het Voedselagentschap en zijn activiteiten. Na de metingen in 2010 en 2013 werd deze enquête in 2016 voor de derde maal uitgevoerd.

De bevraging gebeurde online en werd tussen 15 maart en 4 april 2016 uitgevoerd op basis van het iVOX online research panel bij een steekproef van 1000 Belgen, representatief naar gewest, leeftijd, geslacht en opleiding.

In de vragenlijst werd gepeild naar aspecten van veilige voeding en voedselveiligheid die de consument belangrijk vindt, evenals naar de bekendheid en de waardering van het FAVV en zijn werking en activiteiten.

De volledige vragenlijst kan hier geraadpleegd worden. (Raadpleeg hier de Franstalige en Duitstalige vragenlijst)

De voornaamste bevindingen van de enquête zijn:

  • Veilige voeding is en blijft een belangrijke bekommernis van de consument, die de rol van het FAVV om de voedselveiligheid te bewaken via informatie, controles, inspecties en analyses, op brede basis erkent en waardeert.
  • De algemene bekendheid van het FAVV lijkt te stagneren, maar de herkenbaarheid van de affiches en de smiley die uithangen in horeca- en handelszaken is duidelijk toegenomen.
  • Volgens de consument doet het FAVV het i.v.m. 2013 significant beter wat betreft het beheer van incidenten en de strengheid van de inspecties, maar 1 op de 3 consumenten blijft vinden dat er niet voldoende controles worden uitgevoerd in de voedselketen in ons land.
  • Ook voor de invulling van zijn informatieopdracht scoort het FAVV beduidend beter dan drie jaar geleden, maar een minder groot aantal consumenten vindt de weg naar de website en het Meldpunt blijft vrij onbekend.