Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Vogelgiep > De vogelgriep is aanwezig in België: bescherm je pluimvee! LinkedIn

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
De vogelgriep is aanwezig in België: bescherm je pluimvee!
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.12.2020
Net als in verschillende Noord-Europese landen zijn er nu ook in België verschillende gevallen van vogelgriep gemeld. Sinds 13 november 2020 zijn op verschillende locaties gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij wilde vogels. Op 26 november werd een uitbraak op een professionele bedrijf in Menen (West-Vlaanderen) bevestigd.

Omdat het om een hoog pathogene variant van het virus gaat (waarbij er een hoge sterftegraad is) legde minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, vanaf 15 november 2020 maatregelen op voor alle houders van pluimvee en vogels in België: professionelen maar ook particulieren.

Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook dat van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector!


Je bent een particuliere houder van kippen, hanen of je houdt siervogels in je tuin? Wat moet je nu precies doen? Hier vind je de algemene regels nog eens op een rijtje:

Hok je pluimvee op of scherm ze af (met netten)

  1. Alle pluimvee en vogels (*), ook duiven, die gehouden worden door professionele bedrijven en particulieren moeten worden opgehokt of afgeschermd zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels.
  2. Je moet je dieren eten en drinken geven in het hok of op een manier zodat wilde vogels hier geen toegang tot hebben. Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
  3. Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, openbare markten) zijn verboden zowel voor professionelen als voor particulieren.

(*) alle pluimvee met uitzondering van loopvogels (struisvogels,…) omwille van praktische moeilijkheden. Bovendien is het risico op overdracht eerder klein.


Waarschuw je dierenarts bij symptomen

Wanneer je een verhoogde sterfte of elk ander symptoom (verminderde eetlust, legdaling,…) opmerkt, neem dan contact op met je dierenarts.


Mag je nog steeds eieren en vlees van pluimvee eten?

Ja, de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren kunnen in alle veiligheid worden gegeten.


Je vindt een dode wilde (water)vogel in de natuur?

Als je in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, word je verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan snel een eventueel onderzoek worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.


Waarom is het belangrijk om deze maatregelen goed op te volgen?

Deze maatregelen gelden voor iedere houder van pluimvee, ook particulieren. Het is de beste manier om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt in kippenstallen, duivenhokken,… van eender welke omvang! Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook die van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector!


Het FAVV volgt de situatie nauw op. Blijf op de hoogte!

Het FAVV volgt de ontwikkelingen van de situatie in België op de voet en heeft regelmatig nauw contact met andere Lidstaten en de Europese overheden.

De maatregelen zijn voor onbepaalde duur van kracht. Om je op de hoogte te houden van de geldende maatregelen doen we regelmatig een update op onze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/
situatiebelgie.aspWat is het vogelgriepvirus?
Meer info over het vogelgriepvirus vind je via
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Heb je vragen? Neem contact op met het meldpunt van het FAVV: http://www.favv.be/consumenten/meldpunt/

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Ons cookiebeleid   |   Toegankelijkheidsverklaring   | Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet